Schaduwraad

Yannick Ranson
Nieuwe democratie
Nieuw idee

Er ziijn in Brugge verschillende adviesraden en belangenorganisaties actief. Ze werken vaak op hun eiland en zijn specfiek gericht op hun eigen dossiers, achterban en belangen. Het samenbrengen van deze mensen - samen met andere mensen die willen meedenken - in een soort schaduwraad van de gemeenteraad kan een goed idee zijn.

Jouw reactie