Samenleefproject voor bejaarden

Zorgen - Bejaarden, Zorgen, Zorgen - Eenzaamheid
In uitwerking
Een huis voorzien waar bejaarden met vrijwilligers kunnen samenleven

Een huis waar 6 of 7 bejaarden samenleven met betaalde zorgverleners en enkele vrijwilligers. Denk aan het concept van de Arkgemeenschap in Brugge. 
Veel sterkere individuele zorg en proberen om deze betaalbaar te maken door ook ontmoetingen en activiteiten te organiseren,  benefietactiviteiten.

Reactie

lieve dollé
zeker nood aan! Er mogen wat mij betreft meerdere van die huizen opgericht worden met een groene tuin. omdat groen ook een positief effect heeft op het welzijn van de mens! Mensen met zorg omringen zodat hun leven zinvoller en aangenamer wordt.
Koen De Vaere
Samenwonen voor bejaarden. Sinds eind 2015 werkt een groep een cohousingprojekt uit voor 8 tot 12 vijftigplussers. We hopen dit in de leegstaande kerk in de Karel van Manderstraat te kunnen realiseren. Alle info op www.plusloft.be.
de toekomst van...
Stad Brugge doet een aanbod naar de senioren die nog zelfstandig wonen, maar toch ook al zorg nodig hebben. Het stadsbestuur bundelt alle zorg in groepswoningen voor senioren en dit in hun vertrouwde woonwijk. Van hulp in huishouden over maaltijden aan huis tot basisverzorging, en dit met inbreng van familie en mantelzorgers. We zetten in op de ontwikkeling van woonzorgzones die het beste van thuiszorg en woonzorgcentra combineren en waar wordt gewerkt aan warme, zorgzame buurten en afgestemde zorg. Dit staat zo beschreven in het beleidsprogramma 2019-2024.

Jouw reactie