Samen thuis in de stad

Luc Vanneste
Nieuwe democratie
Goedgekeurd
Tien spelregels voor overheid en burgers om samen thuis in de stad en in de publieke ruimte te komen

Tien spelregels voor overheid en burgers om samen thuis in de stad en in de publieke ruimte te komen (participatiewijzer):  

1. De stad motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij beleids- en besluitvorming. Criteria daarbij zijn: heeft het invloed op de leefomgeving en is er ruimte voor participatie
2. De stad maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke besluitvormingstraject
3. De stad gaat terughoudend om met de mogelijkheid participatie te beperken vanwege het algemeen belang
4. De stad bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de burger krijgt: meebeslissen, coproduceren, adviseren, raadplegen, informeren
5. De stad zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces. Dit betekent dat de stad expliciet maakt: welk onderwerp ter discussie staat, wie ze bij de beleids-/ besluitvorming betrekt, wie de belanghebbenden zijn, op welke wijze ze het participatieproces inricht, in overleg met de belanghebbenden, op welke wijze ze de burger het best kan bereiken
6 . De stad is oprecht geïnteresseerd in wat burgers naar voren brengen en laat dat merken in woord en daad. Van burgers mag een constructieve bijdrage worden verwacht
7. De stad weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en maakt dat zichtbaar
8. De stad levert extra inspanning om álle belanghebbenden actief te betrekken, ook degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden
9. De stad informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van participatie, hun rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt
10. De stad informeert burgers gedurende het participatietraject regelmatig over wat er gebeurt met hun inbreng. De inbreng van burgers wordt schriftelijk vastgelegd. De stad informeert burgers over wijzigingen van voornemens of plannen van de stad. De stad motiveert haar besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door burgers naar voren gebrachte (tegen)argumenten"

Het beste idee vinden wij nog altijd de Turnhoutse Communicatieraad. Daar zit heel wat nuttigs in, ook voor Brugge. Samen sterk verbindend.

 

Brugse politici en verder tot in Brussel

Reactie

Koen Pyls
Misschien ook nog tien spelregels voor de burger? :-)
Lappersfort Poe...
in punt 6 alvast een begin www.poeziebos.be
de toekomst van...
De Stad hier hier - onder meer door de toekomst van het participatieplatform de toekomst van Brugge - de voorbije jaren en nog steeds op ingezet
tine devroye
ik lees twee keer woordje 'toekomst'.. en denk dan vooral aan..'toekomst--muziek?? alles staat en/of valt met de Integriteit/geloofwaardigheid van de bestuurders! Ik denk aan bv burgemeester van Brussel: die ZELF WANDELT in eigen stad! Ja, ongelofelijk toch, terwijl hier men enkel denkt in engelse termen en aan Studie-bureaus die alles ONDERZOEKEN, heel objectief natuurlijk en wetenschappelijk.. Ik zie het huidig burgemeester van Brugge niet doen.. eens langs de vesten wandelen.. eens in parken wandelen.. zelfs eens fietsen zit er niet in.. terwijl bv burgemeester van Londen zelf met Fiets rijdt! zo moeilijk is het dus niet, als burgemeesters van GROTERE steden dit kunnen! In Mechelen is er nu ook een 'doe-democratie' project, onder leiding van professor bestuurkunde Gent, met lapjes grond die de mensen dan krijgen .. en Gent was er ook een 'doe-project met burgers.(met geld dat men kreeg). die kunnen meedenken en ideetjes kunnen geven.. en dan zou de stad er ook over mee nadenken.. en ja, sommige ideetjes zullen wel gerealiseerd worden, het moet ook alles 'doenbaar en betaalbaar zijn, Ik denk aan de mensen die NIET zullen participeren: die geen computer hebben, de lagere, armere onmondigere klasse.., dus dan moet men zeker altijd ook aan hen denken in termen van 'algemeen belang, ik denk ook dat het ALGEMEEN BELANG zeker BELANGRIJK is! (punt drie) Denk aan wat we gemeen hebben: ons milieu, goede lucht.. Klimaat.. veiligheid..(verkeer/algemeen) goede leefomgeving, bereikbaarheid.. openbaar vervoer..

Jouw reactie