Ruimte voor ondernemingen aan Kinepolis

Mercedes Van Volcem
Creëren en werken, Creëren en werken - startende en creatieve ondernemers
In uitwerking

De Kinepolis site is uitstekend gelegen om meer economische ruimte en groei voor Brugge te creëren. Vlak bij de N31 en met prima verbindingen naar het station is deze locatie makkelijk bereikbaar voor iedereen. Dit kan een ideale werkplek betekenen.

Stad Brugge in samenwerking met de private sector

Reactie

Didi
Uitstekend idee! En met een architectuur die ambitie en innovatie uitstraalt. Zichtbaar en uitnodigend voor ondernemers?
Sofie.Verheye@b...
Het College van Burgemeester en Schepenen gaf in mei 2017 groen licht voor de opmaak van een RUP waarin de krijtlijnen van de toekomstige ontwikkelingen voor deze site worden uitgetekend. Blikvanger is een kantoorruimte van maximaal 15.000 m² in het deel van de site grenzend aan de Expresweg. Op deze plaats voorzien wordt de mogelijkheid voorzien voor het creëren van een kantoortoren. Die kan, afhankelijk van hoe de toegelaten oppervlakte ingevuld wordt, tot een veertigtal meter hoog worden. Op die manier kan er een landmark komen die de poort tot Brugge aanduidt.

Jouw reactie