Roeien op de Reien

Treffen - Reien en andere waterwegen, Historische stad in ontwikkeling - Reien en andere waterwegen, Treffen, Historische stad in ontwikkeling
Besproken
De Reien toegankelijk maken voor niet-gemotoriseerde bootjes

De Reien toegankelijk maken voor niet-gemotoriseerde bootjes. Het is jammer dat de Reien momenteel enkel zijn voorbehouden voor toeristenboten. Bruggelingen mogen er geen gebruik van maken, terwijl we wel mee betalen voor het onderhoud ervan. Het kan in Amsterdam, Venetië, zelfs in Gent, dus waarom niet in Brugge?

Reactie

De Vaere Koen
Roeien tussen de toeristenbootjes is misschien iets moeilijker maar van de hoofdas Coupure - Sasplein wordt slechts een klein deel gebruikt. Er zijn reeds verschillende instapplaatsen aanwezig. Stadsbestuur zeg gewoon ja en dit plan is alvast gerealiseerd.
de toekomst van...
De bevoegde diensten hebben dit verder onderzocht of dit permanent (los van tijdelijke initiatieven die er wel al zijn) mogelijk is voor (een deel van de) Brugse Reien en dit is niet het geval om volgende redenen: - Reien zijn openbaar domein zoals straten. Conform het politiereglement mag er niet gevaren worden op de Reien. Als dit toegelaten zou worden, moet het haalbaar zijn voor de politie om daar toezicht te houden - De stad kan aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of incidenten op het openbaar domein en dus ook op de Reien. Het continu waarborgen van die veiligheid is niet evident - Oeverbescherming: de oevers zijn niet zo stevig, intensief bevaren van de Reien zou dus ten koste van de oevers zijn. In Gent bijvoorbeeld is varen toegelaten omdat dit een kanaal is: dit is stevig, breed en diep en dus een ander verhaal dan de Brugse Reien - Veiligheid: er zijn heel wat ondiepe delen, burgers kunnen niet altijd goed inschatten waar die zich bevinden - Privacy: er zijn heel wat (vooral tuinen van) private eigendommen die grenzen aan de Reien, waar bootjes zouden kunnen aanmeren en deze tuinen binnentreden.

Jouw reactie