PROJECT 't Brugs Ei

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen
In uitwerking
Het 'Brugs Ei' sluiten

Het opnieuw sluiten van het 'Brugs Ei', door het litteken in het stadsweefsel - veroorzaakt door het 19de eeuwse spoorwegtraject en de daaropvolgende stadssnelweg - weg te werken. Dit herstel komt de leefbaarheid én de mobiliteit van de stad Brugge ten goede.

Volg deze groep op Facebook
 

Ontdek hier de projectfiche van de groep met alle info:

projectfiche_t_brugs_ei.docx

De leefbaarheid in de stad verhogen, herstel van het historische stadsweefsel, een tunnel voorzien voor het doorgand verkeer

Lokaal verkeer bovengronds, gedeeltelijk 'self financing'

Esthetisch (oorspronkelijk stratenpatroon), 'verkeershygiënisch' (traag verkeer - rijden aan 30 km / uur = groen licht), de Vestingen als recreatie oord

Bewoners, stadsadministratie, federale overheid openbare werken  (structuurplan Vlaanderen, ringweg = rond woongebied, kleinere ring doorsnijdt het woongebied)

Alle Bruggelingen (zowel centrum als rand), alle bezoekers en toeristen

Alle gebruikers van de Ring

'Self financing', (parking) intensivering

Een subsidie voor het herstel van het historische stadsweefsel (Unesco / Europa / Vlaams Gewest)

Overslagplaats(en) van zware naar lichte vrachtwagens (lokale winkelbevoorrading)

Leefbaarheid en opwaardering van Brugge

Vlottere doorstroming van het verkeer

Gespecialiseerde kanalen: ministeries en mobiliteitsgroepen

Eerste stap: vertragen van het verkeer

Tweede stap: petitie organiseren in Brugge om een draagvlak te creëren

Derde stap: meehelpen en meedenken aan het mobiliteitsplan; betrokken worden in de studie van de Ringvaart

Reactie

Lieven Dejager
Mijn schoonzoon opperde onlangs dat het uniek zou zijn, mocht je in één ruk rond Brugge (= "het Ei") kunnen joggen, dus zonder grote kruispunten te moeten oversteken (en dus te wachten op verkeerslichten etc); past in jullie idee, dacht ik zo, maar weet wel niet hoe realistisch dit is.
Els Casier
Als ons idee verwezenlijkt wordt zullen alleszins de vestingen aan de Bloedput (kruispunt Bevrijdingslaan) en aan het station weer kunnen doorlopen. Hier kun je nog een beetje meer over ons voorstel lezen: .Idee: Herstel van het Brugse ei en stadsweefsel In 1837 nam men het initiatief om de spoorverbinding Brussel- Gent tot Brugge en Oostende door te trekken. Na heel veel discussie werd beslist het station op het Zand te bouwen en de spoorweg door het westelijk gedeelte van de stad te laten lopen. In de hoop dat dit commerciële, toeristische en economische bloei voor de stad, toen een van de armste steden van België, zou brengen. De keuze voor dit tracé veroorzaakte een diepe snede in het stedelijke weefsel. Het westelijk gedeelte van de binnenstadstad, West- Brugge, werd geïsoleerd, de oorspronkelijke omwalling onderbroken. “Slechts weinige ingrepen hebben dergelijke stedenbouwkundige en landschappelijke schade aangericht” ( ’t Zand vroeger en nu p 14) Nauwelijks 30 jaar later had men al spijt van deze beslissing. De spoorweg loopt nu buiten de stad, maar het vroeger tracé blijft een lelijke wonde in het stadsweefsel. Vandaag heeft koning auto de plaats van de treinen in genomen. Op de oude spoorwegbedding loopt nu de snelweg R30, de zogenaamde binnenring, door de stad. Auto’s razen aan 70 km/uur, en vaak sneller, door een woongebied (waar normaal gezien een maximum snelheid van 30 km/uur zou moeten heersen). De toename van het autoverkeer , door het meer en meer gebruiken van de Bevrijdingslaan als invalsweg, heeft een grote impact op de woonbuurt door de toename van vervuiling, verkeersonveiligheid, verkeerslawaai, bodemtrillingen…enz. Bovendien blijft West-Brugge door die groeiende verkeersoverlast geïsoleerd van de rest van de binnenstad. Dagelijks steken de buurtbewoners, o.a. schoolgaande kinderen, ouderen,…. de snelweg over , met risico op een ongeval. Daarom stellen wij voor om ,gefaseerd, de hele ring te onder tunnelen, om zo een vlottere verkeersafwikkeling en meer veiligheid te bekomen. Alleen zo kan het litteken in de stad duurzaam en milieuvriendelijk geheeld worden. Ook ontstaat zo de mogelijkheid om de doorbroken Brugse vestingen weer te sluiten en het kleinschalig stedelijk weefsel te herstellen.
Lieven Dejager
Een mini "ringland" in Brugge: moet kunnen, en allicht tegen een kostprijs die nog niet een half procentje van die van de overkoepeling van de Antwerpse ring zou bedragen...
Els Casier
De meeste mensen in de buurt zijn verbaasd over het voorstellen van dit idee:"Er is daar toch al lang sprake van?" zijn de reacties.. Dat klopt, al jaren doet dit gerucht de ronde...Door het toekomstatelier kunnen we dit nu weer in actualiteit en in het mobiliteitsplan brengen!!!! Zeker nu de Bevrijdingslaan meer en meer als voornaamste toegangsweg voor Brugge gepromoot wordt. Het verkeer wordt hoe langer hoe drukker (én zwaarder) in onze dichtbevolkte woonstraat. Welke Bruggeling heeft er nog niet met de auto moeten aanschuiven in de Hoefijzerlaan ?
theo compernolle
het is zo ongelooflijk vanzelfsprekend en dan kunnen frequente electrische bussen en busjes ongehinderd de hele stad ontluiten
Frank MALDEGHEM
Als niet Bruggeling kom ik Brugge binnen via de Albert I laan alleen al om die miserie van het Waggelwater en de Bevrijdingslaan te mijden. Zelfs nu met die zwevende rotonde aan het station is daar de verkeersellende gebleven, waarschijnlijk een combinatie van meerdere factoren zoals dat er te veel wegen samenkomen op die rotonde, dat de tunnel onder de spoorweg nog altijd een flessenhals is en de Unesco rotonde het vele verkeer niet meer aankan. Een tunnel onder het station had misschien meer soelaas gebracht, en is misschien nog te realiseren, en dan zou de druk op de toegang tot Brugge via de Bevrijdingslaan kunnen verminderen waardoor de Hoefijzerlaan en de hele wijk errond terug leefbaar zou kunnen worden. Het zwaar verkeer dient zeker tot een minimum herleid te worden en de snelheid zou ook naar beneden moeten.
Danielle Consta...
Sedert exact tien jaar wonen mijn man en ik in een knus appartementje aan de Hoefijzerlaan. We wonen er dolgraag, je raakt nooit uitgekeken op mensen en verkeer.... maar wat voor een verkeer! Aan 70 km/uur razen auto's, vrachtwagens en stadsbussen door de laan, die dus de betekenis van "laan" helemaal verloren heeft. Wij wonen in het centrum van Brugge "binnen het ei" of nog mooier gezegd "intra muros", maar de stilte van de binnenstad gaat aan ons voorbij en dat bedoel ik heel letterlijk. Leve een Hoefijzer"laan" met beperkt lokaal verkeer aan 30km/uur en kuierende mensen van en naar 't Zand. Heerlijk toekomstbeeld voor onze seniorentijd.
Rudy bobyn
wat een egoïstische gedachte! Als u rustig wil wonen, ga ik een hut wonen op het platteland, en niet in een stad waar geWERKt wordt. Niet iedereen kan kuieren en luieren! LAat het aub ook eens wat VOORUIT gaan op de "grote" wegen in het Brugse. We staan nu al veel te veel STIL !!
piet laperre
goed idee. geen belemmering voor de voetgangers of bewoners.
Els Casier
Hartelijk dank voor jullie opmerkingen! Helemaal mee eens. We hebben met het "Brugs ei" een brief naar de schepen van mobiliteit en naar de burgemeester en het schepencollege gestuurd waarin we als eerste, zeer gemakkelijk te realiseren, stap voor een leefbare straat en buurt de verlaging van de maximum snelheid tot 50km/ uur vragen. Ook op de Guldenvlieslaan, Elisabethlaan en Komvest is dit nu zo. Ook staat in de brief dat het uiteindelijke streefdoel voor de hele Brugse binnenstad, (het Brugs Ei) 30km/ uur moet worden. Schepen Lambrecht staat zeer open voor die vraag, maar we moeten dit motiveren met naam en handtekeningen van de buurtbewoners. Binnenkort bellen wij aan jullie deur.!!!!

Pagina's

Jouw reactie