PROJECT Nieuwe woonvormen

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - wonen
Goedgekeurd

Brugge heeft nood aan nieuwe woonvormen. Samenhuizen Brugge vzw wil Bruggelingen warm maken voor het idee van gemeenschappelijk wonen, zoals cohousing.

Volg deze groep op Facebook

Ontdek hier de projectfiche van de groep met alle info:

projectfiche_nieuwe_woonvormen.docx

Erfgoed en groene ruimte delen en behouden

Voorbeeldfunctie, de kernen versterken

Case: mogelijkheid site De Lijn Assebroek / Beursplein als proefproject onderzoeken

Concrete projecten 

Commissie in samenwerking met het beleid, architecten en (innoverende) ontwikkelaars

Dit onder coördinatie en met participatie van de stad

Studenten, mensen die op zoek zijn naar betaalbare woongelegenheden, meerwaarde zoekers

Iedereen

Ruimte, aanpassen van het stedenbouwkundig kader en andere regelgeving (flexibiliteit)

Eigenaar

Stad als facilitator

Tijd en geduld

Duurzaam en collectief wonen

Toekomstgericht denken

Bottom-up

Algemeen: Samenhuizen Brugge vzw

Case Assebroek: Wilfried Kimpe

Reactie

Philippe Vermeersch
Containerbouw in Brugge? Aansluitend op het steeds meer toepassen van alternatieve manieren van wonen is het zoeken naar betaalbare bouwtechnieken in een stedelijke omgeving. Meer en meer wordt bouwen een privilege en dreigt voor een steeds groter wordend bevolkingssegment het grondrecht op wonen in het gedrang te komen. Verschillende bouwtechnieken bieden wereldwijd een oplossing, van stro- en leembouw tot earthships. Rekening houdend met de strenge bouwnormen echter kan het een interessante denkoefening zijn om na te gaan of een iets meer conventionele techniek als containerbouw mogelijk is in de Brugse buitenring. Stilaan een internationale bouwtrend met toppers in Londen en Amsterdam biedt het wonen in containers voor vele stedelingen een oplossing. Maar ook in eigen land is dit in opmars, een aantal bouwpromotoren pikken hier reeds op in. De betaalbare versie betreft meestal afgedankte scheepscontainers die wegens hun structurele stabiliteit heel wat modulaire mogelijkheden bieden. Er zijn heel wat fraaie voorbeelden waarin het na afwerking smaakvol en aangenaam vertoeven is en waarbij men de constructie-elementen niet meer kan herkennen. Duurzaamheid speelt hierin eveneens een belangrijke factor. Enkele links http://ahappylife.eu/wonen-in-scheepscontainers-in-belgie/ http://www.lowtechmagazine.be/2006/06/lego-voor-grote.html http://www.habitos.be/nl/bouwen/wonen-in-een-container-9264/ Philippe Vermeersch, uit eigen naam maar tevens secretaris van Samenhuizen Brugge vzw
Hilde
Hoewel ik de cohousing-gedachte een warm hart toedraag, denk ik dat het maar voor een heel beperkt aantal mensen mogelijk is om middelen en mogelijkheden te creëren om in een cohousingproject in te stappen. Persoonlijk zou ik het heel waardevol vinden als de beweging zich in de omgekeerde richting zou voltrekken : dat cohousing naar de mensen in hun eigen buurten toekomt. Dat er de mogelijkheid komt om in de eigen buurt/straat : een gemeenschappelijke ruimte te hebben om feestjes te organiseren of gewoon wat samen te zitten, tuindelen, gemeenschappelijk gebruik van gereedschappen en toestellen, meer mogelijkheid om gebruik te maken van de lokale groene plekken in de stad. Dit alles vraagt heel wat omkadering. Daar zie ik een prachtige opdracht voor cohousingdenkers.
Marc Léonard
Blader eens door de facebook^pagine Nieuwe Woonvormen (https://www.facebook.com/pages/Toekomstproject-nieuwe-woonvormen-Brugge/362195810636362?ref=aymt_homepage_panel). Intussen staan er al tal van artikels die je doen nadenken over wonen in Brugge. Wil je mee bepalen hoe Brugge er de komende decennia zal uitzien en hoe we zullen wonen? Dan moet je in het bad springen en meedenken. Je kunt dat doen tijdens de toekomstateliers (volgens is op 15 juni); door te reageren op één van de vele artikels of door zelf nieuwe initiatieven op te starten.
Vandewalle Pieter
Nieuwe woonvormen is een breed begrip. En dat dekt veel ladingen waarvan cohousing er één is. Naar mijn mening is dit niet de belangrijkste. De betaalbaarheid van wonen is vandaag het grootste vraagstuk. Daarbij moet terecht de vraag worden gesteld welke ideologie we daarbij nastreven: Architectuur voor iedereen of huisvesting voor iedereen. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat onze woonvoetafdruk veel te groot is, en bijgevolg voor velen onbetaalbaar. Daarnaast is het aanbod veel te éénzijdig. Nieuwe woonvomren zijn DRINGEND nodig en cohousing is daar een interessant voorbeeld van. Maar ook modulair bouwen of prefabconstructies kunnen snelle en kostenefficiënte oplossingen bieden. Containerbouw is een mooi en speels voorbeeld, maar lang niet de enige of zaligmakende. Uit eigen ervaring weet ik dat de indsutrie klaar staat om modulaire woningen/units te bouwen op grote schaal en tegen een betaalbare prijs. Helaas zijn er te weinig bouwheren die dat weten en is het ruimtelijk denken in Vlaanderen hier (nog) niet op afgestemd. Groeten vanuit mijn zeecontainerbureau in de tuin, architect Pieter Vandewalle lector Toegepaste architectuur Howest
de toekomst van...
Tijdens de oproep in de zomer van 2015 konden Bruggelingen via het platform van de toekomst van Brugge hun idee geven over vernieuwende projecten voor de stad. Eén van deze ideeën mondde via enkele toekomstateliers uit in de projectgroep ‘nieuwe woonvormen’. Een groep van geëngageerde Bruggelingen, architecten, stadsmedewerkers en organisaties - zoals Samenhuizen vzw - dacht verder na over deze manier van wonen en is op zoek naar een plek om experimenteerruimte naar deze nieuwe woonvormen te voorzien. Intussen lopen er een aantal projecten in Brugge: - Stoer Huus in de binnenstad op de voormalige site van schoenen Danneels ter hoogte van de Baliestraat wordt het eerste cohousingproject van West-Vlaanderen gerealiseerd. Dit project is intussen volzet, zal een veertigtal bewoners tellen en eind februari 2017 werd de eerste spadesteek gegeven. Aan dit project grenst een stuk verwilderd grasland, de ‘Bleekweide’. Dit was één van de toekomstplekken waar in september 2016 via de toekomst van Brugge een tafelsessie gehouden werd om te horen wat de buurt denkt over deze plek: komt hier een bloemenweide, een ontmoetingsplek, een tuinierplek of een stilteplaats? Eenmaal de cohousingsite opgeleverd is, wordt dit verder bekeken met de buurt en de stad. Meer info op http://www.stoerhuus.be/ - Eikenberg is een woongemeenschap in wording die zich baseert op de filosofie en de grondbeginselen van cohousing. Om hun woongemeenschap vorm te geven, wil Eikenberg een doorgedreven ecologisch en sociaal-inclusief project uitbouwen: zorg dragen voor mens en natuur. Hier zijn nog enkele units te koop. Meer info op http://www.eikenberg.be/ - Plus Loft: een groep geëngageerden onderzoekt momenteel of de kerk in de Karel Van Manderstraat op Sint-Kruis herbestemd kan worden naar een cohousing project van een achttal units specifiek voor zestigplussers. Meer info op http://plusloft.weebly.com/

Jouw reactie