PROJECT Kiss & meet

Treffen, Treffen - Buurtinitiatieven, Zorgen - Eenzaamheid
In uitwerking
Openstellen van nieuwe ontmoetingen en ontmoetingsplaatsen in Brugge bekend maken; het stimuleren van alternatieve en deeleconomie

(Buurt) ontmoetingen en ontmoetingsplaatsen in Brugge beter bekend maken

Het stimuleren van alternatieve en deeleconomie

Volg deze groep op Facebook

Ontdek hier de projectfiche van de groep met alle info:

projectfiche_kiss_meet.docx

Openstellen van nieuwe ontmoetingen, ideeën en krachten bundelen, zinvolle tijdsbesteding, solidariteit, elkaar inspireren

Meer 'couleur locale', mensen met een smile, 'lichtpunten' in de publieke ruimte

Stad Brugge en de verschillende stadsdiensten, Ecoplan, buurtcomités, de pers, Villa Bota, Stadswachten, iDROPS vzw

Buurtbewoners: jong en oud; elke Bruggeling

Bezoekers en toeristen

Nieuwe bewoners

De betrokkenen bij de toekomst van Brugge

Coördinator, budget voor communicatie, een webadres (logo, on line platform), fotograaf

Mensen informeren, motiveren en samenbrengen in een ontspannen sfeer

Bekendmaken van de ontmoetingsplaatsen in Brugge

Infoborden ter plaatse, social media, flyers, pers

Noden bekendbaar maken aan de bestaande buurtcomités en verenigingen

Coördinator neemt contact op met de partners en informeert de doelgroep

Kenbaar maken wat er in de buurt leeft

Ecoplan contacteren

Jouw reactie