PROJECT Fietsbrug

duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen
In uitwerking

Juist voorbij de Coupurebrug gaat het fietspad van de Vesten omhoog. Deze 'heuvel' kan gebruikt worden als startpunt om een fietsbrug over het water en over de ring te voorzien. De brug kan uitkomen op de groenstrook tussen de ring en de Nijverheidsstraat. Op deze manier kan het centrum van Brugge en Assebroek per fiets en te voet vlot met elkaar verbonden worden, de gevaarlijke punten (Gentpoort, Kruispoort) vermeden worden én moet dit door de hoogte geen ophaalbrug zijn. Dit kan een mogelijke simulatie zijn. 

 

Een meerwaarde voor de brug is het onderzoeken of dit kan via een cradle-to-cradle verhaal + ontdek ook de projectfiche van de groep:

 

cradle_to_cradle_verhaal_fietsersbrug.pdf

Een veiliger en vlotter fietsverkeer tussen Assebroek, Sint-Kruis en het centrum

Een veilige en elegante fiets- en voetgangersbrug

AWV, W&Z, het studiebureau (Grontmij) rond de doorvaart, stad Brugge, provincie, Europa, Bloso

Bloso, Veemarkt, scholieren SASK en OLVA

Fietsplan als fietssnelweg, ringvaart, afstemming met erfgoed

Een bereikbare fietsstad

Het mobiliteitsplan

Infoborden Sint-Kruis en Assebroek, aantrekkelijk maken van de aanvoerroutes

Reactie

Fietsersbond Brugge
Hier kun je een impressie zien van dit idee https://www.youtube.com/watch?v=Kf5IPvoeEyE
Wanda Van Soens
Ben blij dat ik niet de eerste ben die ook aan een fietsersbrug dacht ter hoogte van de Kazernevest, met dank aan de Fietsersbond Brugge, Stefan Van Nederland en Kristof Leys. Nog een kleine toevoeging aan de 3D-impressie: misschien niet enkel in de richting van het Bloso-centrum de brug laten aansluiten maar ook in de andere richting van de Nijverheidsstraat (splitsen van brug), zodoende kan er ook een aansluiting voorzien worden naar oa al de achterliggende (nieuwe) woonontwikkelingen. En een tweede opmerking: misschien beter starten op het hoogste punt van de heuvel, die ligt iets zuidelijker dan de kruising met de Ganzenstraat. Dat heeft twee voordelen: ten eerste heb je al meer hoogte om de brug te starten en ten tweede kunnen de fietsers uitbollen op het fietspad van de vesten ipv met hoge snelheid de Ganzenstraat in te vliegen én zo ook op een onveilige manier de Kazernevest te kruisen. Misschien beter de fietsers naar de Predikherenrei leiden...
Koen Van Loo
Indien financieel haalbaar zou dit voor het drukke fietsverkeer op die plaats inderdaad een grote verbetering betekenen.
alex calmeyn
Deze "Fietsersbrug" is een fantastisch idee. Niet enkel omwille van de praktische toepassingen, zoals de indieners van het voorstel beogen. Zeker ook omwille van het domino-effect dat deze fietsersbrug teweeg kan brengen. Sommen wij even op. Om te beginnen is er dat andere idee, om de historische Vestingen opnieuw op elkaar te laten aansluiten ter hoogte van de Boeveriepoort (tot aan de Oostmeers), alsook aan de Bloedput (Bevrijdingslaan). Op deze plekken kan gelijk een tweede en derde fietsersbrug worden opgetrokken. Dat zou een doorlopende "groene lus" rond Brugge betekenen, ononderbroken acht kilometer lang. Niet alleen geschikt voor fietsers, maar net zo goed een mooie uitnodiging tot joggen, wandelen en/of stadsbezoek voor toeristen. Vervolgens is er het ingediende plan voor een Ecohuis in het Minnewaterpark. Laat dat Minnewaterkasteel nu uitgerekend langs dezelfde Vestingen gelegen zijn, i.q. dezelfde "groene lus" rond Brugge. Net zoals het Julien Saelensstadion te Assebroek overigens, nu dankzij deze nieuwe fietsersbrug ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Wat is van dat alles de potentiële impact ? Dankzij zijn uitstekende ligging, ontwikkelt het Julien Saelens stadion zich algauw tot het trefpunt voor de sportieve medemens die fietst, wandelt en jogt. Wordt er een "Dwars door Brugge" georganiseerd, of een andere loopmanifestatie, dan profileert Julien Saelens zich bij uitstek als het hoofdkwartier. Aan de andere kant van de stad, bewaakt het "Ecohuis" alle criteria van duurzaamheid en transitie, waar de 21ste eeuw zo'n grote nood aan heeft, ook in Brugge. Stemmen we die criteria op elkaar af, nml. deze van Julien Saelens en het Ecohuis, dan ontstaat er dankzij de Fietsersbrug en de doorlopende Vestingen een rechtstreekse verbinding tussen deze twee unieke trefpunten. De fietsersbrug is daarom niet alleen complementair, des te meer wekt zij een beloftevolle synergie op. Het Ecohuis kan zich namelijk ook profileren als de kwaliteitsbewaker van alle grondstoffen die bij de bouw van dergelijke fietsersbrug(gen) gebruikt worden. Want tot nader order, wij hebben er alvast nog niets over gelezen, spitst geen enkel idee binnen "De Toekomst van Brugge" zich toe op de implementatie van "Cradle-to-cradle" materialen bij de ingediende projecten. Fietsersbruggen zouden een belangrijk signaal kunnen leveren, mocht het ontwerp daartoe uitgevoerd worden volgens de Cradle-to-cradle filosofie en technologie. Niet alleen omdat die fietsersbruggen voor Brugge zo belangrijk zijn, des te meer omdat deze constructies zichtbaarheid verlenen aan nieuw te introduceren industriële processen, i.q. aan een nieuwe economie die doorgang zal moeten vinden, willen wij met zijn allen een concreet standpunt innemen tegen de uitputting van grondstoffen, de klimaatopwarming, en een (in het algemeen) op hol geslagen maatschappij. Pas dat laatste zou de echte "Toekomst van Brugge" uitmaken, opgevat in structurele zin.
Herlinde Ghyoot
Erg goed project! Architecturaal en functioneel een meerwaarde .
Andries Neirynck
Mooi project. Aan de Zandstraat te Sint-Andries kan met een tunnel of brug ook een schitterende fietscorridor gerealiseerd worden. In de nabijheid van 5 scholen en een veilige fietscorridor voor Sint-Andries en Varsenare, gemeentenoverschrijdend fietsproject, moet kunnen!
testje
Mooi project
Marc Denolf
Die fietsbruggen zijn mooie ideeën; maar voor ouderen toch stijl ? Maar waarom hebben we dit nodig ? Om meer containerschepen via Brugge te kunnen laten varen ? Omdat "ze" de "blinker" en de "stinker" vanuit Zeebrugge niet willen gebruiken omdat dit het polderlandschap in die buurt bezoedelt; moeten die schepen via Brugge. Het schone Brugge en zijn bewoners mogen dan wel die schepen slikken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn dat ons werelderfgoed verloederd wordt door die container- en andere scheepvaart. Hier zullen veel meer mensen last van hebben.
Troffaes Marc
WAAROM DE WANDELRING ROND DE VESTING NIET VOLTOOIEN MET EEN FIETSERS/WANDELAARSBRUG OVER DE BEVRIJDINGSLAAN? Door de Brug aan de Coupure werd de wandeling langs oostelijke vestingsring als GR5A mogelijk. Met een brug over de Bevrijdingslaan zou ook de wandeling langs de westelijke vestingsring kunnen worden gerealiseerd. Ter hoogte van de Bloedput, waar Gulden Vlieslaan, Bevrijdingslaan, Guido Gezellelaan en Hoefijzerlaan samenkomen, dient men als wandelaar en als fietser veel moeite te doen om gewoon de vestingsring te blijven volgen. Een voetgangers/fietsersbrug over de Bevrijdingslaan kan de wandelring rond de stad sluiten.
Hugo Du Laing
Marc, volledig akkoord gezien ik destijds in het kader van het project "het Ei van Brugge" eveneens het voorstel deed om een fiets/voetgangersbrug (cfr. ponte Vecchio) over de Bevrijdingslaan (samen met de destijds geplande ondergrondse parking onder de Bevrijdingslaan) te realiseren die ook visueel een hedendaagse nieuwe toegangspoort tot de binnenstad kan vormen (zeker wanneer de Bevrijdingslaan na de realisatie van de A11 en de aanpassing van het knooppunt Bevrijdingslaan/ Expressweg de belangrijkste invalsweg tot de binnenstad wordt !!!) . Tevens zou dit het bestaande Visartpark kunnen verbinden met de vesten waardoor deze waardevolle en functionele zone (zeer kwalitatieve en veelvuldig gebruikte speelruimte !!!) aangetakt zou worden aan de groene zone van de stadsvesten. Hugo Du Laing

Pagina's

Jouw reactie