PROJECT Ecohuis

Nieuwe bronnen - Voeding, Nieuwe bronnen, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea, Historische stad in ontwikkeling
In uitwerking

Het verwaarloosde kasteel in het Minnewaterpark - of een andere plek in de stad - zou het centrum kunnen worden van ecologie in de stad Brugge, vergelijkbaar met het Ecohuis Antwerpen. De parking en de tuin worden omgevormd tot moestuintjes voor de Bruggelingen ondersteund door VELT, de vereniging voor ecologisch tuinieren. Imkers zetten er enkele bijenkorven en informeren de burgers over het belang van bijen. Het oude café-restaurant wordt een Repair Café waar tuingerief voor de moestuintjes kan ontleend en hersteld worden. Iedereen kan er ook andere gereedschappen en eenvoudige toestellen laten herstellen.
De kamers van het kasteel krijgen een nieuwe bestemming. Er komt een zadenbib waar iedereen groentenzaden of bloemzaden kan uitwisselen voor de moestuin of siertuin. Er komt een infolokaal van VELT en Natuurpunt waar burgers tips krijgen om stadstuintjes ecologisch en diervriendelijk in te richten. Ze krijgen daar ook tips om tegeltuintjes aan te leggen zodat stad Brugge er stilaan kleurrijker uit zal uitzien en gezonder zal worden. Vogelbescherming Vlaanderen gaan er de mensen informeren over het rijke vogelleven in en boven de stad. Voedselteam VOKO Brugge kan misschien ook opereren vanuit de kasteellocatie.

Het ecohuis kan gepaard gaan met het idee 'de stad is natuur': bijvoorbeeld door het voorzien van echte inheemse waterlelies en 'gele plomp' op het Minnewater of door vogelnestkastjes in de binnenstad. Dag mag met meer diversiteit, door stukjes langs de Vesten of in parken ecologisch te beheren; denk maar aan het aanplanten van vlinder- en bijenplanten. Dag mag educatief door bijvoorbeeld 'Parkmee' met de groendienst (samenwerking met de groendienst en Natuurpunt + betrekken van verenigingen en scholen in het onderhoud, aanplanten, bouwen van insectenhotels, aanleggen van moestuintjes). Dag mag esthetisch door meer aandacht rond zwerfvuil, groene gevels en groene terrassen. Dag mag kunstzinnig door kunst en cultuur in de parken. Dat mag tot slot ook gezond en veilig door minder verkeer in de binnenstad.

Tijdens de volledige periode van de Triënnale (mei - oktober 2015) was er een pop-up versie van het ecohuis aan de site van Dupont (de vroegere 'Gistfabriek') waar een groep vrijwilligers aan moestuinieren deed in verhoogde bakken, op ecologische wijze zwammen kweekte op koffiegruis en tal van andere activiteiten organiseerde. Momenteel staan deze moestuinbakken verspreid over het Brugse grondgebied. 

Volg deze groep op Facebook

Ontdek hier de projectfiche van de groep met alle info:

projectfiche_ecohuis.docx

Centraal, informatief, educatief, gezonde leefomgeving, praktijkgericht

Verkoop zonder verpakkingen, duurzame consumptie (< restaurant), stroom / energiecoöperatie

Burgers en toeristen kunnen kennis en ervaring opdoen en hierdoor hun levensstijl veranderen

Educatie rond voeding, mentaliteitsverandering, steunen van de locale economie

Consumptiepatroon wijzigen, sociaal contact

Bewustwording, dynamiek, levend hart, een groener Brugge, deels eigen inkomsten

Doen stijgen van het aandeel van de korte keten

Volkstuinen en schooltuinen

Duurzame grootkeukens (ook van het stadsbestuur)

Dienst lokale economie stad Brugge, Natuurpunt, Velt, VOedselKOllektief (VOKO), groendienst stad Brugge,

MOS, Unizo, dienst leefmilieu en sociale economie stad Brugge

Het OCMW, Brugse scholen, EVA Brugge, lokale boeren, Vredeseilanden

Inwoners, toeristische sector, kinderen en jeugd, bedrijven, sociale economie

Bruggelingen: burgers, scholen, horeca, winkeliers

Site Minnewaterpark en het kasteel (of equivalent), tuin Begijnhof, groendienst stad Brugge, crowdfunding, vrijwilliger, coördinator

Verenigingen (onafhankelijk) en één afgevaardigde per vereniging als kernraad, stadssteun, EU subsidies voor duurzame landbouw

Aanzetten van iedereen tot een duurzame levensstijl

Bundelen van ideeën en projecten rond duurzame voeding

Persdienst stad Brugge, ecohuis als ambassadeur, stadsgidsen

Social media, buurtcomités, Exit, toerisme Brugge, educatie, BruggeINspraak

Stad: voorstel bekijken gebouw en coördinator

Invulling: zie partners en vrijwilligers

VOKO afhaalpunt (groentepaketten)

Overleg met verschillende partijen

Verpakkingsvrije winkel

De pop-up versie van het ecohuis krijgt stilaan meer en meer vorm. De moestuinbakken voor dit ecohuis werden geleverd aan de Pakhuizen (site Gistfabriek). Dit zijn zestien tweedehands fruitkisten zoals je kan zien op de foto waarin momenteel volop aan moestuinieren gedaan wordt. De ecohuis groep zoekt vrijwilligers om hun project verder vorm te geven. Wil je meehelpen, stuur ons een mailtje (toekomst@brugge.be) met je gegevens; we bezorgen dit hierna aan de initiatiefnemers van de ecohuis groep.

Reactie

Regine
Super idee ,al die stadsmensen leren weer wat het is om met je blote handen de aarde te voelen ,zorgen voor je eigen eten ,genieten van de tuin
Hilde
We kunnen alvast goede inspiratie vinden bij Wim Lybaert : "Mijn moestuin" en "Mijn oogst" !!
Johan
Wim Lybaert haalde dan weer zijn inspiratie bij VELT (vereniging) en Ecotuinweetjes (FB pagina over ecologisch tuinieren).
Martine
Prachtig idee! :-)
Myriam
Een prima idee. Ik zou dolblij zijn met een klein moestuintje in mijn onmiddellijke omgeving!
Jan Lannoo
Myriam, we zullen een plaatsje reserveren voor jou! :-)
Loobuyck Henk
Dan zouden we niet naar Sint Niklaas moeten als we oa vogelbescherming Vlaanderen willen bezoeken ! Prima idee !
Bossier Joanna
En groenten als ruilmiddel om vakmensen het verwaarloosd kasteel te laten herstellen!
pol De Baene
OK, zeer goed initiatief op voorwaarde dat het personeel een echt loon wordt uitbetaald en geen nepstatuten!!
thomas
Zalig idee! Alles rond het uitwisselen van ervaring, info, zaden, groenten en frui: een gloednieuwe FB-groep 'uit eigen hof' https://www.facebook.com/groups/353524044811183/

Pagina's

Jouw reactie