PROJECT Brede school - brede buurt

Zorgen, Zorgen - Jeugd en kinderen
Goedgekeurd

-          Met dit project willen we alle aspecten van het leven van jonge kinderen en ouders integreren in de schoolomgeving.

Een school is voor diverse doeleinden de perfecte locatie. Elk kind gaat naar school en elke ouder komt hier regelmatig. Het is een plek waar ouders en kinderen zich thuis voelen en waar dus geen drempels aanwezig zijn.

Door activiteiten te laten doorgaan in het verlengde van de schoolwerking is er minder verspilling. Van tijd, mobiliteit, ruimte, accommodatie en bestaand aanbod. Ook de drempels tussen de verschillende netten en scholen in de buurt wil dit project teniet doen en een samenwerkingsverband in de buurt creëren.

Door dit project krijgen alle kinderen de kans om hun talenten te ontdekken, krijgen ouders ademruimte om gezin en werk te combineren en wordt de buurt betrokken bij de kinderen wat leidt tot een grotere cohesie.

Kortom: we creëren een leuke en levendige plek, buurt, stad waarin iedereen zich volledig kan ontwikkelen.

 

-          Dit project richt zich vooral op lagere scholen. In deze leeftijdsgroep zijn kinderen nog zeer afhankelijk van hun ouders en worden hun kansen tot ontwikkeling sterk bepaald door de middelen, tijd, keuzes van de ouders.

Bijvoorbeeld:

-          Vrijwilligers uit de buurt worden ingeschakeld tijdens of na de schooluren om de kinderen te leren tuinieren, voor te lezen, te helpen bij huiswerk of te leren breien.

-          De verschillende scholen in de buurt werken gezamenlijk een naschools aanbod uit en stellen dit aanbod open voor alle kinderen uit de buurt. De medewerkers van de stedelijke BKO in de buurt zorgen dat de kindjes veilig van school, naar de activiteit en nadien naar de BKO kunnen.

-          Sportverenigingen bieden naschoolse lessenreeksen aan met initiaties die elke school / buurt uit de stad kan aanbieden.

-          Bedrijven leren kinderen tijdens of na de schooluren programmeren, fabriceren, enz (eventueel samen met mama of papa). Zo krijgen ze de kinderen warm voor een technische opleiding en blijven ze verzekerd van goed personeel uit de buurt.

-          Particulieren of vzw’s bieden workshops breien, naaien, knutselen, apps maken, uitvinden aan die in elke school/buurt kunnen georganiseerd worden.

-          Er worden computerlessen, opleidingen of consultaties georganiseerd voor mama’s of papa’s onmiddellijk nadat ze de kindjes hebben afgezet op school.

-          De muziek- of tekenleraar komt naar de school/buurt om lessen te geven in plaats dat de kinderen (en dus hun ouders) allemaal naar een centrale locatie moeten rijden.

-          De kinderen brengen na de school een bezoek aan het rusthuis in de buurt en maken samen huiswerk, leren de bewoners met een tablet werken, enz.

-           In de voorschoolse opvang kunnen de kindjes rustig hun boterhammen opeten. Elke week trakteert een andere buurtbewoner op warme choco, een cake, appels uit de tuin,… 
 

Volg deze groep op Facebook

Ontdek hier de projectfiche van de groep met alle info:

projectfiche_brede_school_brede_buurt.docx

Een levendige buurt creëren, jonge gezinnen laten kiezen voor Brugge, lesgevers 'rijden' rond en kinderen blijven ter plaatse

Gelukkige kinderen en per buurt één initiatief

Sportverenigingen, creatieve ateliers, scholen, Coderdojo Belgium

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en hun ouders, buurtbewoners, iedereen die iets creatiefs en sportiefs aanbiedt

Schooldirecties, vraag en aanbod platform (recreatief), coördinatie tussen stadsdiensten (onderwijs, jeugd, sport, cultuur, OCMW, kinderopvang)

Meer zinvolle invulling van naschoolse opvang; wisselwerking school - buurt

School en buurt

Contact opnemen met schoolraden en scholen

Reactie

natasja timmerman
er zijn al scholen (vb lisblomme in lissewege) die buitenschoolse activiteiten op school organiseren. bv 10 weken dansles. super! ik ben voorstander om activiteiten te voorzien direct na school en eventueel op school. maar het mag geen vervanging worden van de activiteiten die ze echt na school doen terwijl mama of papa (als er tijd is) aan de rand kunnen supporteren vb voetbal. ook moet er rekening gehouden dat het kind niet overbelast wordt. als je vergelijkt wat een kind nu allemaal moet kunnen tegenover 20jaar geleden ... nu hebben ze geen tijd meer om echt kind te zijn en als er dan nog een aanbod komt van meerdere leerrijke naschoolse activiteiten... het leven van een kind draait niet alleen om leren, geef hen dan ook een aanbod puur recreatief. ik denk ook dat het moeilijk is om alles op school te kunnen organiseren, mss kunnen scholen een manier op punt zetten dat er groepjes kunnen vervoerd worden naar sportcomplexen, ... eventueel met vrijwilligers
Acke Pascale
Brede scholen vind ik een zeer goed idee, ik wil er nog iets aan toevoegen. Brugge heeft verschillende prachtige musea, maar dikwijls niet gekend door de Bruggelingen. Ik wil graag dat er speciale activiteiten georganiseerd worden in de verschillende musea, Dit kan bijvoorbeeld doorgaan op een woensdag namiddag waarbij de kinderen direct van de school kunnen deelnemen aan de activiteiten.
de toekomst van...
Het brede school project telt intussen zes scholen waar een proefproject loopt. Meer info: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/brede-school-project-breidt-uit-van-3-naar-6-scholen
Steinerschool B...
Beste, Concreet ken ik de invulling van Brede School in missie en visie. Ontvangt de school eveneens subsidies of andere voorwaarden bij deelname? Met positieve groet, Mw. Oiheba Bensaâd Directeur Steinerschool Brugge Astridlaan 86 8310 Brugge Tel. 050/37.00.75 oiheba.bensaad@steinerschoolbrugge.be www.steinerschoolbrugge.be
de toekomst van...
Dag Oiheba, Bedankt alvast voor je interesse in het brede school project. Voor verder informatie kan je contact opnemen met de onderwijsdeskundige van de Stad, Chris Deloof (chris.deloof@brugge.be).
de toekomst van...
Onderwijs een belangrijk thema tijdens de legislatuur van 2019-2024. Stad Brugge ondersteunt innovatieve vormen van onderwijs. In het kader van brede school stimuleren we samenwerking tussen scholen, ook over de onderwijsnetten heen. Het stadsbestuur verbreedt het brede school-verhaal door enerzijds meer scholen te betrekken en anderzijds de linken met kinderopvang, ontspanning en de betrokkenheid van de buurt bij de schoolomgeving te versterken.
de toekomst van...
Het Brugse brede school project doet mee aan het Europese Erasmus project 'Building Bridges in Bruges'. DIt in samenwerking met Howest. Samen met 8 basisscholen in Brugge uit zowel het gemeenschaps-, het stedelijke als het vrije net, worden leerervaringen opgedaan in Nederland, Zweden, Denemarken en Portugal. Doel is om het concept brede school in Brugge verder kwalitatief uit te bouwen. Denk aan verruiming naar de buurt, buurtwerking en andere domeinen met als belangrijkste motivatie gelijk onderwijs voor iedereen.
patrick Remmerie
Beste, ook wij willen in het buitenland basisscholen bezoeken om te zien hoe we de buurt nog meer kunnen betrekken. Kunt u ons tips geven?

Jouw reactie