De Stadsrepubliek
Nieuw idee

De bibliotheek is voor mij een plaats waar je tot rust kunt komen. Een plaats waar je kunt lezen zonder lawaai. Er mag gerust een ruimte voorzien worden waar mensen kunnen praten, eten en telefoneren, maar er moet ook veel ruimte zijn waar het rustig is.

Leuk zou zijn:

  • een ‘muur’ waar lezers tips geven aan lezers
  • meer aandacht voor bejaarde mensen met aangepast meubilair. Voor mijn vader van 84 is het moeilijk om in de huidige zetels te zitten
  • speeddaten met boeken als activiteit

Reactie

de toekomst van...
Alle ingediende ideeën rond de werking van de bibliotheek en de renovatie van de Biekorfsite, worden besproken met de bibliotheek van de Stad en het ontwerpteam dat de renovatie van De Biekorf leidt.
JOhan Vermeersch
Sorry mensen, maar de bibliotheek is momenteel niet echt meer een plaats waar je tot rust kunt komen. In het dienstreglement staat expliciet: De gebruikers worden verzocht de sfeer van de respectievelijke afdelingen te respecteren. In de lees- en studieruimtes mag de rust niet verstoord worden. Storend gsm- en mediagebruik is verboden in de bibliotheek. Nu stel ik vast, bij mijn wekelijkse bezoeken, dat er altijd weer mensen zijn die LUIDOP aan het bellen zijn, en dat stoort geweldig...

Jouw reactie