Peter- / meterschap speelplein

Treffen - Buurtinitiatieven, Treffen - Parken en pleinen, Treffen
Goedgekeurd
Peters en meters aanduiden voor de speeltuintjes in Brugge

Peter- of meterschap van een speelplein: als contactpunt tussen stad en speelplein, als initiatiefnemer om dat gebied netjes te houden/ en de opkuis te coördineren, om eventueel activiteiten te organiseren, als aanspreekpunt voor de buurt (als speeltoestellen stuk zijn, er nieuwe bij moeten komen, er vragen zijn om andere beplanting, om zelf groenonderhoud te doen), om een gevoel van eigenaarschap van de buurt voor het speelplein te creëren. De stad organiseert jaarlijks een bedankingsmoment en geeft deze personen de inspraak en betrokkenheid die nodig is als waardering en voor de werking van het systeem. 

't Geburte en Beweging.net Assebroek

Reactie

de toekomst van...
Er zijn momenteel een vijftal peters en meters voor enkele Brugse speelpleinen. Een peter of meter is iemand die bij de speelruimte in zijn buurt geregeld een oogje in het zeil houdt. Het is een aanspreekpersoon voor de gebruikers van het plein en de buurt. Ze zijn actief op volgende Brugse pleinen: - Sint-Brunoplein (Binnenstad) - Gentele (Sint-Pieters) - Poelweg (Sint-Pieters) - Ten Poele (Sint-Pieters) - Werfplein (Stubbekwartier / Christus-Koning) De peters en meters krijgen hulp van de Stad en zijn een aanspreekpunt in de buurt.

Jouw reactie