Permanente boom als kerstboom op de Burg

Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Groen in de stad
Nieuw idee

Plaats een levende boom als kerstboom op de Burg. Zo kan de boom groeien en elk jaar versierd worden. Dit is meer dan een symbolische daad, beter voor het klimaat en ook goedkoper. Een boom zorgt voor betere luchtverversing /- zuivering en voor schaduw bij hitte in zomer. Ook voor betere waterhuishouding (< vasthouden van vocht).

© Frank Vergucht / The Bruges Feeling by Frank

Reactie

de toekomst van...
Een aanplanting van een permanente boom is een mooi voorstel en zal zeker meegenomen worden als het plein opnieuw wordt ontworpen. Voorlopig worden geen aanpassingen gedaan, maar de cluster openbaar domein van de Stad neemt het dus mee.
tine devroye
Ik heb juist het antwoord gekregen van de verantwoordelijke dienst: argumentatie: kerst is een oude traditie: elk jaar wordt een boom versierd, en als de boom blijft staan, dan is 'de leukheid .speciaalheid er van weg..' ook : men composteert de dode bomen , dus is er wel recyclage van materiaal, (worden niet zomaar verbrand)
tine devroye
de dienst wil geen PERmanente boom, "omdat het magisch karakter dan zou verminderen, juist het tijdelijk karakter zorgt voor correcte beleving' er conflict zou zijn met de UNESCO (stadszicht vd burg) bezoekers , toeristen komen er op af en genieten van de versierde boom gekapte bomen worden vervangen door nieuwe die dan weer cotwee opnemen, wat via de compost dan in de bodem komt. wel is bij het transport veel cotwee verbruik natuurlijk!" mijn argumentatie: als er een blijvende levende boom is: vergroot dit juist het respect/MAGIE voor LEVEN: kinderen en anderen zullen genieten van de groei en het leven van en in de boom (vogels..nesten..) en zeker ook van SCHADUW tegen de hitte in de stad (in stad plus tien graden meer!) dus: een blijvende LEVENDE boom zou juist een CORRECTE Beleving, een MEERWAARDE zijn! zou geen vermindering zijn van magie: want men kan hem elk jaar MAGISCH versieren! en het LEVEN er mee eren, (niet de dode boom versieren..) UNESCO: als Unesco ook waarde schenkt aan de klimaatproblematiek zal deze achter dit goede idee staan, zelfs een ordinair bushok kan voor de olv kerk, dus waarom een mooie boom dan niet? het zou een mooi VOORBEELD zijn van de stad, een duurzame boom , zodat mensen dit kunnen navolgen, bv in Brussel zag ik dat men hun kersbomen(van gewone mensen) dan levend een plekje geeft ergens IN de stad..Brugge kan dit niet? dan zou er geen vervuilend transport moeten zijn ook elke keer met alle dode kerstbomen 'die voor (fake) magie moeten zorgen..'
tine devroye
Het zou in elk geval een teken zijn dat de Stad de klimaatproblematiek ernstig neemt , en zo toch zorgt voor een vermindering van transport=cotwee uitstoot vandaag in de krant: "Ons land zit met een serieus probleem. De klimaatambities lijken dode letter te blijven, zeker nu de broeikasgassen zelfs de hoogte zijn ingegaan. In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in België 118,3 megaton CO2-equivalenten, dat is een lichte toename van 0,28 procent ten opzichte van 2017. De uitstoot van CO2, nauw verbonden aan energieverbruik, lag 0,63 procent hoger. Deze toch wel opmerkelijke cijfers werden op de federale site voor klimaatinfo gepubliceerd. De opstoot zou te wijten kunnen zijn aan een aantal kerncentrales die in 2018 hebben stilgelegen, vermoedt Mathias Bienstman, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu. Het grotere plaatje is volgens hem echter dat de stagnatie van de uitstootcijfers nu al vier jaar aanhoudt. "Terwijl ze als een gek zouden moeten dalen", zegt hij in De Morgen. Deze ronduit slechte resultaten bevestigen nog maar eens het signaal dat het EMA in november al gaf: België zit niet op schema voor de Europese klimaatambities. België zal met de huidige beleidsmaatregelen de CO2-uitstoot tegen 2030 slechts met 13,3 procent reduceren, 21,7 procentpunten minder dan de beloofde inspanning van min 35 procent (ten opzichte van 2005). Nederland, dat zich engageerde voor 36 procent, kwam in datzelfde rapport slechts 3,6 procentpunten tekort. "Om onze ambities te halen zouden we een jaarlijkse daling van 2 à 3 procent moeten kennen, voor het klimaat is dat idealiter zelfs 4 à 5 procent", zegt Bienstman. "Dat we blijven aanmodderen lijkt vooral te wijten aan de transportemissies, meer vracht, meer SUV’s, meer kilometers, en de uitbouw van hernieuwbare energie die op een laag pitje blijft", stelt Mathias Bienstman, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu in De Morgen. In principe zou België tegen 2020 al 13 procent groene energie moeten halen, maar in 2018 stond de teller op een goede 9 procent. Ook inzake energie-efficiëntie is de ambitie volgens Europese Commissie te laag. De aanslepende federale regeringsvorming zorgt er tevens voor dat er niet meteen verandering op til is. Op Vlaams niveau is er wel het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030, omschreven door minister Zuhal Demir (N-VA) als 'Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar'. Volgens Bienstman zouden enkel structurele en grondige maatregelen ervoor kunnen zorgen dat ons land toch nog ietwat de schade beperkt. "Pak het fiscaal regime voor salariswagens aan, zorg voor een snelle elektrificatie van het wagenpark en investeer in de NMBS", stelt hij voor. (Skwadra by Tagtik/Source: De Morgen - VRT NWS/Picture: Belga 22jan2020)

Jouw reactie