Pedalo's op de Reien

Renaat Grimmelprez
Duurzaam verplaatsen, Historische stad in ontwikkeling, Duurzaam verplaatsen - Reien en andere waterwegen, Historische stad in ontwikkeling - Reien en andere waterwegen
Besproken

Naast de begeleide bootjes met gids, in de zomermaanden pedaloverhuur op de Reien voorzien. Zo kunnen mensen op eigen tempo de pracht van Brugge ontdekken; eventueel met een 'audioguide'

De stad en de bestaande bootjesdiensten

Reactie

Inge Claeys
Vind ik een superleuk idee. En nog ecologisch verantwoord ook !
Ivo Michiels
Gezien het grote succes van de bootjes op de reien, vind ik dit een heel goed idee. Misschien kan er een zone afgebakend worden speciaal voor de pedalo's. Een extra troef om Brugge vanop het water te bewonderen!
sap joost
Brugge wordt nu al met Disneyland vergeleken....wonen hier mensen in die kleine huisjes? Laat staan pedalo's op de reien??? Dan wordt het hier Plopsaland of welk ander pretpark? De belasting die het toerisme vormt voor de inwoners van Brugge neemt dagelijks toe. Maar vooral het lawaai van de verouderde en vervuilende motoren van de bootjes op de reien is een bron van ergernis. Als je langs het water en vooral bij een brug woont en de bootjes varen voorbij zit je binnen in huis te daveren. Tot overmaat van ramp staan de micro's van de bootjesmannen op volle kracht. Zij produceren tussen de 80 en de 100 decibels en ze varen zowat elke minuut voorbij. De ene micro al luider dan de andere. Het lijkt wel de aankomst van een rit uit de Tour de France. Je kunt in in je hele huis niet verstoppen voor dat lawaai. Een super voorstel is evenwel het gebruik van een audioguide. Waarom worden de luidruchtige bootjes hiermee niet uitgerust? Dan zou elke toerist in zijn eigen taal kunnen bediend worden en de inwoners zouden niet meer verstoord worden. Boze tongen beweren dat dit in het nadeel zou zijn van het drinkgeld van de bootjesmannen. En weet je dat dit nog blijkt waar te zijn ook? Uitsluitend omdat de bootjesmannen vrezen om minder drinkgeld te krijgen door het gebruik van een audioguide systeem moet iedereen het bekopen. Met een minimum aan investering zou elke toerist op de bootjes gebaat zijn. Zo zouden de chinezen, japanners of russen er ook iets van begrijpen en de inwoners zouden van de rust genieten. Mijn voorstel -stop de vervuiling en vervang de oude dieselmotoren door electrische ( verbruik van 1 boot = verbruik 20 auto's) -audioguide in bootjes verplichten (kleine kost en eindelijk begrijpbaar voor alle toeristen) -pedalo's op de reien is je reinste horror = lawaaihinder, aanvaringen, onveilig (of overal redders posteren)
de toekomst van...
De bevoegde diensten hebben dit verder onderzocht of dit permanent (los van tijdelijke initiatieven die er wel al zijn) mogelijk is voor (een deel van de) Brugse Reien en dit is niet het geval om volgende redenen: - Reien zijn openbaar domein zoals straten. Conform het politiereglement mag er niet gevaren worden op de Reien. Als dit toegelaten zou worden, moet het haalbaar zijn voor de politie om daar toezicht te houden - De stad kan aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of incidenten op het openbaar domein en dus ook op de Reien. Het continu waarborgen van die veiligheid is niet evident - Oeverbescherming: de oevers zijn niet zo stevig, intensief bevaren van de Reien zou dus ten koste van de oevers zijn. In Gent bijvoorbeeld is varen toegelaten omdat dit een kanaal is: dit is stevig, breed en diep en dus een ander verhaal dan de Brugse Reien - Veiligheid: er zijn heel wat ondiepe delen, burgers kunnen niet altijd goed inschatten waar die zich bevinden - Privacy: er zijn heel wat (vooral tuinen van) private eigendommen die grenzen aan de Reien, waar bootjes zouden kunnen aanmeren en deze tuinen binnentreden.

Jouw reactie