Parkstraat: Groen in drukke wijken

Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen, Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Groen in de stad
Nieuw idee

Groene uitbreiding van park Xaverianenstraat / Amazonestraat. Bomen inplanten in straatbeeld samen met bankjes en groen. Amazonestraat in eenrichtingsstraat veranderen voor auto's en er een fietsstraat van maken. Het groen zorgt voor schaduw, verkoeling, fysieke en mentale gezondheid van omgeving, bevordert sociaal contact, als filter voor verontreiniging van verkeer Expresweg, Vives, nieuw sportcomplex,... Nu veel trillingen, geluidshinder, warmte en waarschijnlijk ook veel vervuiling van al het verkeer. Groen is ook snelheidsbeperkend voor het sluipverkeer. Het is een directe meerwaarde voor de inwoners van de buurt, maar ook voor fietsers die naar het Tillegembos willen rijden.

Reactie

de toekomst van...
Als de omliggende straten opnieuw aangelegd zullen worden, kunnen de opmerkingen rond meer groen geïmplementeerd worden in het voorontwerp. Bij heraanleg van de Amazonestraat en de Xaverianenstraat zal er wellicht meer groen voorzien worden. Beide straten zijn momenteel niet opgenomen in de meerjarenplanning voor een volledige heraanleg. Hiernaast heeft de dienst mobiliteit de verkeerscirculatie van de Xaverianenstraat met de nodige aandacht onderzocht. Voor het verbeteren van de verkeerscirculatie wordt een harde knip in proefproject opgesteld ter hoogte van de Amazonestraat. Deze knip is als randvoorwaarde door Vlaanderen stedenbouwkundig vergund. We zijn als Stad wettelijk verplicht om dit uit te voeren. Aan de realisatie van deze knip wordt een grondige evaluatie gekoppeld waarbij ook bewoners inspraak krijgen. Momenteel worden andere denkpistes zoals eenrichtingsverkeer en een fietsstraat on hold geplaatst in afwachting van die evaluatie.
tine devroye
ENKEL meer "GRoen" en zeker enkel wat Bomen" zal zeker niet helpen tegen de vuile lucht, fijnstof ea! Want al 60% van alle bomen zijn ZIEK van alle stress, vuile lucht, droogte, hittestress.. Ja, dus je zal ook moeten werken aan MINDER verkeer, minder vervuilend..elektrische bussen..(openbaar vervoer) als je in termen van algemeen beter leefmilieu en vlotter veiliger verkeer denkt. en waarom altijd BOMEN? die gaan nu met dit klimaat enkel ..DOOD! zet aub snel groeiende Struiken, hagen: en snoei die niet bikkel hard maar laat ze aub BLOEIEN: ligusters.. enz.. die ook bloemen geven voor bijen enz..waar u zo van houdt.. en geven nesten aan bv mussen , die ook al achteruit boeren,

Jouw reactie