Parkeeroefenterrein

Creëren en werken - onderwijs en onderzoek
In uitwerking

Mijn dochter is sedert kort geslaagd voor haar rijbewijs, maar het heeft toch wel wat moeite gekost. Zeker het aanleren van het achteruit parkeren.

Vraag is: waar oefen je dat ? In de rustige straten steken mensen al snel hun hoofd door het raam om toch zeker na te zien dat er niet tegen hun geparkeerde wagen gebotst wordt. Niet evident.

Vanaf juni 2017 wordt het rijexamen strenger en is er een nieuw reglement van tel. Een openbaar oefenterrein zou hierdoor erg van pas komen. 

Vanaf juni  worden bijkomende manoeuvers gevraagd zoals achteruit rijden op een lijn, links achteruit parkeren, parkeren in een rij, rijden met een gps.

Het zou mooi zijn als Stad Brugge een oefenterrein met paaltjes kan voorzien zodat de toekomstige chauffeurs op een veilige en rustige manier kunnen leren rijden met de wagen.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
De wegendienst zal dit verder onderzoeken, specifiek voor de park & ride parking aan de Waggelwaterstraat. De uitvoering van deze park & ride wordt voorzien eind 2018 – 2019
Pedro Pattijn
inderdaad niet evident om je dochter op een veilige plaats manoeuvers aan te leren. Kan dit op de Veemarkt (St.Michiels) ?
Ennaert Bernard
Het moet niet moeilijk zijn om een plaats te voorzien in Brugge waar iedereen GRATIS even kan komen oefenen in het parkeren , ge plaats meerdere afgedankte voertuigen waar tussen geparkeerd moet en op een veilig manier kan aangeleerd worden hoe manoeuvreren in een straat .Bv parking aan Steenbrugge waar weinig gebruik van gemaakt word of doodlopende straat in St Andries (Koestraat ) .
Mark Durivet
Op 2 februari 2017 ging de wegendienst dit verder onderzoeken. Wat is het uiteindelijke besluit ? Hoe ver staat Brugge met de bedoelde P&R-parking aan de Waggelwaterstraat ? Of rij ik beter naar het oefenterrein Roeselare en wachten wij beter niet langer ?
Sofie.Verheye@b...
Beste Mark, De parking werd aanbesteed en de stedenbouwkundige vergunning werd intussen verleend. Het is de bedoeling om nog dit jaar te starten van zodra dit mogelijk is (toewijzing aannemer – weersomstandigheden – mogelijkheden van de aannemer). Er zal in eerste instantie gekeken worden naar de bezetting van deze randparking. Indien deze beperkter is, zal de cluster openbaar domein van de Stad een zone vrijhouden als parkeeroefenterrein.

Jouw reactie