P2p artistieke installatie

Treffen, Treffen - Creatief ontmoeten
Nieuw idee

De voor onze economie noodzakelijke groei is zo gebaseerd op consumptie dat die consumptie een zingevend element is geworden van ons bestaan. Daarom wil ik een project lanceren dat ons terugbrengt naar andere waarden waaronder kunst, schoonheid en samenwerking. Ik stel voor een artistieke installatie op te bouwen, gebaseerd op de artistieke, creatieve en technische talenten en kennis van gewone burgers, ieder zijn specifieke bijdrage. Door het het samen opbouwen van een kunstwerk verandert ‘ik consumeer, dus ik ben’ in  'ik creëer iets, samen met anderen, dus ik ben'.

Indien je hieraan wil meewerken, kan je contact opnemen met Paul De Haene via zijn mailadres: paul.dh@skynet.be

Jouw reactie