Overal dubbele fietspaden

Pieter Martens
Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen
Nieuw idee

In alle straten een dubbele rijrichting voor fietsers voorzien

Stad Brugge

Reactie

Annelies
Absoluut een goed idee! Voorzie de stad ook van een aantal brede fietsautostrades. Op drukke momenten, bvb tijdens de spitsuren, is er op bepaalde assen heel druk fietsverkeer. Dit moet op comfortabele manier kunnen verlopen. Voorzie fietspaden met dubbele rijrichting ook in de buurtgemeenten: beter 1 breed en veilig fietspad dat goed onderhouden wordt dan een te smal fietspad vol putjes langs elke kant van de weg?
Moens Peter
Super idee, voor voorbeelden zie Nederland, Sluis het eiland walcheren, ... OOk zeer positief voor bakfietsen, ....elektrische fietsen. Inderdaad beter een goed onderhouden fietspad dan 2 mindere.
hilde beernaert
zeer goed voorstel, bovendien veel duidelijker als het overal twee richting-rijden is voor fietsers
Francis Poelvoorde
als fietser ben ik redelijk veilig in Brugge, maar het kan nog altijd beter, goed idee
Lorin Renodeyn
Maak er dan ineens echte fietspaden van en niet slechts de rode fietssuggestiestroken. De rode stroken zonder witte afbakening hebben praktisch niets van waarde in de wegcode, maar veel te weinig mensen zijn daarvan op de hoogte. Bij de bestaande rode stroken zou het een hele verbetering naar veiligheid zijn als die ook naar fietspaden aangepast worden.
de toekomst van...
Het thema fietsen komt ook vaak voor in het beleidsprogramma 2019-2024, In het eerste jaar van de legislatuur evalueren we met de comfortmeter alle fietsroutes. Op basis van deze bevindingen voeren we een actieplan uit om het fietscomfort stapsgewijs te verbeteren. Fietsers verdienen vrijgemaakte, aaneensluitende, brede en vlakke fietspaden. Op de kasseistraten – zeker in de binnenstad – wil de stadcomfortabele fietsstroken aanleggen zoals die al bestaan in de Brugs Kerkhofstraat in Assebroek en in de Polderstraat in Sint-Kruis.

Jouw reactie