Organisatie van politieke markten

David Vanholsbeeck
Nieuwe democratie
Nieuw idee
De organisatie van politieke markten om de participatie bij de burgers te verserken

Het organiseren van politieke markten is een inspraak-instrument dat in Nederland ingang heeft gevonden in bepaalde steden. Dit vertrekt van het idee van een wekelijkse markt, waar tegelijk raads- en commissiezittingen aan gekoppeld worden. Mensen bezoeken de markt (kan ook een ander moment zijn, bedoeling is vooral dat mensen er vanzelf al zoveel mogelijk zijn, niet dat ze speciaal moeten afkomen) en krijgen tegelijk de mogelijkheid om in het aanpalende stadhuis mee te komen discussiëren over hun stad in een soort ‘commissie’. Nadien gebeurt de politieke besluitvorming op de Gemeenteraad. De bijeenkomsten zijn heel laagdrempelig en iedereen kan zijn input doorgeven. De thema’s kunnen verdeeld worden over verschillende raadsleden, die de vergaderingen in goede banen leiden. Bedoeling is politiek dichter bij de burger te brengen en tegelijk de rol van de Gemeenteraad als facilitator voor participatie te versterken: raadsleden krijgen een eigen verantwoordelijkheid, de drempel om deel te nemen voor de burger is veel lager en het is een volstrekt nieuwe werkvorm in België. Uiteraard moet gekeken worden wat voor Brugge en in Vlaanderen mogelijk is, maar de idee van een sterkere Gemeenteraad, die dichter bij de burger staat, blijft overeind.

Jouw reactie