Opfrissing Boudewijnpark

Buurt aan de beurt, Buurt aan de beurt - Sint-Michiels, Treffen - Sport, Historische stad in ontwikkeling
Nieuw idee

Het Boudewijnpark was altijd voor veel Sint-Michielsenaren een belangrijke centrale functie. Dit is de laatste jaren sterk verminderd. Naar de buurt toe is er wel nog de buurtkaart en we kunnen nog gebruik (niet in het minst de lokale jeugdverenigingen) van de ijspiste. Veel bewoners herinneren zich nog dat je 20 jaar terug vrij kon wandelen in een groot gedeelte en ook op een terras een koffie/pint drinken. Toch moeten we ook niet ontkennen dat er weinig tot geen investeringen meer geweest zijn en dat het soms wat een verloederde indruk achterlaat. Nochtans zijn er heel wat opportuniteiten. Waarom kan het Stadsbestuur en Bloso niet mee investeren in een milieuvriendelijke ijspiste en mogelijke snowcenter? Zo moeten we niet 50 km rijden voor skilessen. Het kan een sportief centrum worden van ijs- en sneeuwsport in Vlaanderen. En Boudewijnpark opnieuw positief op de kaart zetten.

Reactie

de toekomst van...
Het domein van het Boudewijnpark en het Boudewijnpark zelf is in handen van een private eigenaar. De eigenaar geeft aan dat er niet meteen ambitieuze plannen zijn met het Boudewijnpark en de ijspiste. Tijdens de gesprekken in het kader van een studie van de provincie West-Vlaanderen bleek toen ook al dat er geen grote plannen zijn met deze site. Toen werd de haalbaarheid van een 400 meter ijsschaatspiste onderzocht. Daarnaast is er ook wat onduidelijkheid over wat er met de dolfinariums in de toekomst zal gebeuren, dit hangt allemaal af van hogere overheden. Als Stad hebben we momenteel weinig invloed op de uitbating van en investeringen in het park. De Stad wil wel investeren in kwalitatieve ruimte voor sport en recreatie in Sint-Michiels. In de loop van 2020 opent in de Xaverianenstraat een nieuw wijkcentrum met diverse functies (sport, bib, polyvalente ruimte, repetitielokalen, cafetaria, ...) De bouw daarvan is momenteel volop bezig. Er werd in de plannen veel aandacht besteed aan de omgevingsaanleg met een fietspad door het gebied, ruimte voor een terras, een oudoor plolyvalent sportterein, ... Om die omgevingsaanleg mogelijk te maken, werden extra financiële middelen uitgetrokken voor een ondergrondse parking waardoor er meer open ruimte zal zijn bovengronds. Daarnaast nam het stadsbestuur in het recent voorgestelde nieuwe beleidsprogramma onder andere ook volgende doelstelling op: 113. We onderzoeken en realiseren indien mogelijk een groene sport- en recreatiesite op de gronden van het vroegere rangeerstation aan de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels.
tine devroye
ipv een dolfinarium= slavernij met dieren (circus met dieren is verboden in belgie!)graag uitdoofbeleid zoals in frankrijk! zou men er beter ACTIEF plezier van maken : bv : open lucht zwembad, een echt zwembad zal dan geen giftige algengroei geven in de zomer (zie reitjes waar dit soms wel het geval is en men niet meer kan zwemmen) niet enkel minister van dierenwelzijn(vlaanderen) moet beslissen, ook de stad kan MENING hierover bijstellen! ook kan de vijver die er nu is, terug aan de natuur gegeven worden, en dan gewoon een aangenaam terras om iets te drinken, (dus buiten dit dure privé park)

Jouw reactie