Openbare toiletten in stadsparken

Steven Salembier
Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen
In uitwerking
Voorzie openbare toiletten aan de Brugse stadsparken. Zo is onder meer het Graaf Visartpark een heel mooi park, maar er zou toch een openbaar toilet moeten komen - in het bijzonder voor de kinderen.
 

Reactie

de toekomst van...
Stad Brugge is een gastvrije stad die personen met een beperking, personen die moeilijk te been zijn, ouders met jonge kinderen en ouderen die wat vaker moeten plassen de nodige infrastructuur wil aanbieden. Met toegankelijk publiek sanitair wil de Stad ervoor zorgen dat inwoners, toeristen, toevallige voorbijgangers … in Brugge actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk en openbaar leven. Stad Brugge maakte recent een plasplan op: https://www.brugge.be/plasplan-december-2016.
de toekomst van...
Stad Brugge optimaliseert tijdens deze legislatuur het toegankelijk publiek sanitair in Brugge, inclusief in de deelgemeenten. Waar mogelijk, wordt er een samenwerking opgezet met de handelaars.

Jouw reactie