Open communiceren over prestaties

Jozef en Erna De Coster - Willems
Nieuwe democratie
Nieuw idee
De prestaties van de stad twee keer per jaar in cijfers weergeven

Onder meer schoolkinderen, studenten, arbeiders,  bus- en vrachtwagenchauffeurs kunnen er niet aan ontsnappen: hun prestaties worden vrijwel permanent gemeten en geëvalueerd. Waarom worden weinig cijfers en indicatoren bekendgemaakt op basis waarvan burgers de prestaties van hun gemeentebestuur kunnen opvolgen? Een stad als Brugge die zich wil onderscheiden door een hoge graad van burgerparticipatie zou de inwoners minstens tweemaal per jaar een eenvoudig rapport moeten voorleggen waarin de verschillende prestaties van de stad, aansluitend op de beleidsdoelstellingen, zo goed mogelijk in cijfers zijn gevat. Een stadsbestuur dat daartoe het initiatief neemt, geeft blijk van nederigheid en moed. Meten is weten. Een stad die er zich bijvoorbeeld op beroept een welzijnsbeleid, een participatiebeleid, een klimaatbeleid, een groenbeleid, een gezondheidsbeleid, een mobiliteitsbeleid, een erfgoedbeleid, een fietsbeleid te voeren, moet de nodige inspanningen doen om de geëigende meetinstrumenten actief te gebruiken (of te ontwerpen, zo ze nog niet bestaan) en de resultaten periodiek te publiceren zodat de geïnteresseerde burger de vooruitgang van zijn stad gemakkelijk kan opvolgen en evalueren.

Reactie

Didi
Brugge wordt al eens 'verkozen' als leukste stad van Vlaanderen om in te wonen. Vreemd als je ziet dat het aantal inwoners daalt terwijl de bevolking in Vlaanderen groeit. En de prognoses zijn in dit opzicht zelfs nog somberder. Misschien kunnen 'key performance indicators' inderdaad wat transparanter gecommuniceerd worden om alles wat in een meer genuanceerd daglicht te stellen.

Jouw reactie