Ondertunneling R30

Felix Retsin
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen
In uitwerking

Ondertunneling van de kleine ring (R30), herstel van de Vesting als stadspark.

Reactie

de toekomst van...
Er wordt onderzocht om de R30 meer kwalitatief in te richten door architecturaal ontwerp, vergroening en aandacht voor de zwakke weggebruiker. De R30 een Gewestweg is en dus Vlaamse materie. Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde recent een visiestudie uit over de Brugse Ring: https://wegenenverkeer.be/projecten/visiestudie-r30-brugge

Jouw reactie