Ondertunneling Albertpark

Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen, Historische stad in ontwikkeling
In uitwerking

Een tunnel vanaf 't Zand tot voorbij het station heeft een aantal grote voordelen, Het verkeersknooppunt aan de voorkant van het station wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers, (doorgaand) autoverkeer wordt onzichtbaar. De band tussen het stationsplein en de binnenstad wordt versterkt. Ook de nieuwe appartementen naast de spoorweg worden een echt deel van het centrum, in plaats van een geïsoleerde wijk. Het Albertpark verdubbelt in grootte en sluit naadloos aan bij de andere parken in de buurt: de Vesten, Minnewaterpark, het kleine parkje naast het station, eventueel zelfs het Kanaaleiland als de tunnel wordt doorgetrokken tot voorbij het kanaal.

Reactie

de toekomst van...
Er wordt onderzocht om de R30 meer kwalitatief in te richten door architecturaal ontwerp, vergroening en aandacht voor de zwakke weggebruiker. De R30 een Gewestweg is en dus Vlaamse materie. Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde recent een visiestudie uit over de Brugse Ring: https://wegenenverkeer.be/projecten/visiestudie-r30-brugge

Jouw reactie