Ondersteuning jeugdbeweging

Valérie Mestdach
Zorgen - Jeugd en kinderen, Zorgen
In uitwerking

Zorgen dat jeugdbewegingen voldoende ondersteund en begeleid worden, onder andere preventie over het gebruik van alcohol en sigaretten.

Reactie

Arnaud
Naar mijn mening worden jeugdbewegingen in Brugge reeds voldoende ondersteund. Er is de jeugddienst, maar voor andere zaken zoals preventie van verboden middelen en drugs zijn er ook initiatieven zoals JEP. Wat meer informatie vind je terug via onderstaande link: http://www.desleutel.be/professionals/pers/indemedia/item/2268-jepdrugpreventie-jeugdwerking-brugge/damme-2012-2013 Er zijn genoeg initiatieven om jeugdwerkingen te begeleiden en ondersteunen, alleen moeten de jeugdbewegingen in kwestie zelf de kans grijpen.
de toekomst van...
Kinderen, jongeren en jongerencultuur hebben een prominente plaats in de stad, want hun aanwezigheid draagt bij tot de (be)leefbaarheid en levendigheid van de stad. Daarom zet het stadsbestuur zich ook tijdens deze legislatuur in voor kinderen en jongeren. In het beleidsprogramma 2019-2024 kan je het volledige programma voor kind- en jongerenvriendelijk Brugge lezen. Stad Brugge koestert de jeugdwerkinitiatieven en schept op basis van een permanente dialoog een kader waarbinnen ze kunnen zijn wat ze willen zijn. Het stadsbestuur vermindert de administratieve lasten, maakt aanvragen en subsidiereglementen eenvoudig en zetten hiervoor een digitaal portaal op. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich kunnen engageren in het vrijetijdsaanbod. We dagen hen uit om creatief hun plaats op te eisen door het stimuleren van de werking van jeugdverenigingen, jeugdhuizen en andere jeugdinitiatieven en door het faciliteren van ontmoetingsplaatsen.

Jouw reactie