Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Mobiliteit algemeen
Nieuw idee

Weer alle niet-plaatselijk vrachtverkeer van meer dan vijf ton uit de bebouwde kom van Sint-Pieters.

Reactie

de toekomst van...
In het beleidsprogramma (2019-2024) van de Stad werd onder punt 177 beslist om doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer, via aanpassing infrastructuur en handhavingsbeleid, uit de woonwijken te weren. Niet enkel in het centrum van Brugge, maar ook in de deelgemeenten.

Jouw reactie