Danny Phlypo
Nieuw idee

Zorg voor een toegankelijke Stadsrepubliek: nu merk ik dat bib, maar ook cinema Lumière voor personen met beperkte mobiliteit moeilijk te bereiken zijn. Het voetpad is niet steeds vrij voor de bib (fietsen), maar vooral de zware deur zorgt er voor dat bibliotheek moeilijk toegankelijk is. Cinema Lumière: daar staat het voetpad regelmatig vol met fietsen, maar ook hier kun je door combinatie van voetpad, goot en deuren moeilijk binnen de ontvangsthal geraken. Wegdek ligt er heel slecht bij. Het zal belangrijk zijn dat de voetpaden en de tussendeuren tussen de verschillende eenheden van de Republiek gemakkelijk toegankelijk zijn. In het Franse Angers werd in het oude stadscentrum op de kasseien een smalle geasfalteerde wandelroute voorzien, aangeduid met het symbool van een rolwagen (zoals in Brugge de route naar Compostella aangeduid is).

• Toegankelijkheid in bibliotheek zelf: De bevolking veroudert, er zullen steeds meer mensen zijn met een verminderd gezichtsvermogen. In hoeverre zijn de boeken, computers van bib ... toegankelijk voor personen met verminderd gezichtsvermogen of voor blinde personen? Er kan doorverwezen worden naar Licht en Liefde, maar wellicht is het ook voor deze personen leuk om verder in hun bib terecht te kunnen en is dit mogelijk met een beperkt aantal technische hulpmiddelen. 

• Tijdens mijn frequente bezoeken aan bib stel ik vast dat ik heel vriendelijk geholpen wordt door blank personeel zonder beperkingen. Ook hier vraag ik me af of er gestreefd wordt naar een diverser personeelskader, mensen met verschillende culturele achtergronden, mensen met beperking. Zal bij de vernieuwing van het gebouw rekening gehouden worden met de mogelijkheid om vb. personen in een rolwagen te kunnen aanwerven? Voor personen met visuele beperking komt het er eerder op aan om hun arbeidsplaats aan te passen.

• Binnen het energiedebat - wat een prachtige zaak is - las ik niets over het waterverbruik (gebruik regenwater voor toiletten, boorput voor café….). Zou goed zijn om dit mee te nemen.

• Als nieuw lid van de bib (< nieuwe inwoner van Brugge) moet je vaak zoeken om je weg te vinden, om alle mogelijkheden van de bib te ontdekken. Zou een jaarlijkse rondleiding voor nieuwe Bruggelingen geen goede zaak zijn? Nu gebeurt dit voor mensen van andere culturen. Gezien alle wijzigingen aan de bouw zou het goed zijn om een bijzondere rondleiding te doen voor personen die slechtziend of blind zijn (bijzonder in die zin dat rondleiding mee begeleid wordt door ervaren begeleiders).

© Femke den Hollander

Jouw reactie