Moestuin in de peterseliestraat

Hilde Warreyn
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea, Historische stad in ontwikkeling - Groene ruimte
Besproken
De buurt, vzw Annabil en vzw Oranje starten binnenkort een samentuin op de site van het voormalige militair hospitaal. Daar ligt een stuk grond van 400 m² dat door de groendienst wordt klaargemaakt om te bewerken.

Vervang in het Grootseminarie (aan de Potterierei), de grasperkjes door moestuintjes.

De buurt, vzw Annabil en vzw Oranje starten binnenkort een samentuin op de site van het voormalige militair hospitaal. Daar ligt een stuk grond van 400 m² dat klaargemaakt wordt om te bewerken. 

 

Reactie

Mieke Willaert
Een prachtig idee. Groen in stad. Niet alleen voor de natuur is dit een uitstekend idee, maar ook het sociale aspect, contact met de buren is zeer belangrijk in tijden van verzuring. Ik ben geïnteresseerd als toekomstige bewoner van Brugge om hieraan mee te werken.
Carlos Bogaert
prachtig voorstel
Jean-Claude Van...
Welkom in het stadscentrum! Gezonde, eigengekweekte groenten en kruiden. Delen van kennis en sociaal positief. Een warme menselijke sfeer midden in de stad. Bravo.
Patrick De Raeve
Het lijkt me een leuk idee om inderdaad moestuintjes aan te leggen in het grootseminarie deze herbestemming lijkt me niet alleen ecologisch maar ook sociaal en misschien wel economisch verantwoord en het zorgt volgen mij ook voor een zekere samenhorigheid en cohesie in de buurt . Ik ben dan ook van mening dat de overheid die bevoegd is in deze materie het idee rond de moestuintjes zeker moet bekijken en verder ontwikkelen en vraag dan ook aan de voorzitter en de raad van bestuur van het OCMW en de bevoegde schepen(en) om mee te gaan in dit project
Hugo Verdonck
Dit is zeker een boeiend project dat de buurt kan inspireren.
annelies demytt...
aan iedereen bedankt om mee te stemmen voor de moestuinen in het seminarie... we hebben het net niet gehaald om tot de top 3 te behoren, maar we het idee leeft ondertussen in die mate dat we het nog wat nader willen onderzoeken en opnemen met geïnteresseerde buurtbewoners... wie interesse heeft om mee te denken is van harte welkom op 4 februari 16u30 in de Peterseliestraat 100 voor een tweede buurtoverlegmoment...
Dane Germeys
16u30 is redelijk vroeg voor een donderdagavond... zeker voor mensen die van ver buiten Brugge komen in de week. Maar wil wel graag op de hoogte gehouden worden :-)
Elise Hermans
Een gaard, den hoveniershof, een moestuin, een klein 'Wij-veld" midden de ommuurde stille oase van het seminarie, met het accent op 'samen' en 'ont-moeten'! Prachtig voorstel waar ik voor duim dat het realiteit moge worden voor de Bruggeligen! 'En God zag dat het goed was' .
Filip Lersberghe
Beste, net het bericht via FB op het www geplaceerd ofte geplaatst wegens moetens. Moetens wegens de relevantie. Ik hoop dat van mijn 777 contacten er gedeeltelijk mensen de dimensie van het project inzien. Steeds voor diepte-info bereid. Greetz. Filip. Peterselie in het Seminarie moet kunnen.
Johan Van Hout
Een prachtig idee!!!!

Pagina's

Jouw reactie