Mensen met een beperking laten participeren

Lieve Dossche
Zorgen, Zorgen - Mensen met een beperking, Nieuwe democratie
In uitwerking

Mensen met een beperking laten participeren in de stad.

Reactie

de toekomst van...
De inclusie gedachte wordt meer en meer opgenomen door de Stad en organisaties, denk maar aan het project op Hoeve Hangerijn, het uitbaten van de kinderboederij, Ter Dreve die zijn site wil openstellen, ...
de toekomst van...
Participatie zal een belangrijke rol spelen tijdens de legislatuur 2019-2024. Vanuit de buurtcentra gaat Stad Brugge actief naar de mensen toe en werken we buurtgericht aan verbondenheid. Op die manier maken we van buurtcentra échte participatiecentra. Ze worden een ontmoetingsplek voor Bruggelingen, verenigingen en andere externe organisaties voor een brede waaier aan informatieverspreiding en overleg. Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning voor die buurtwerking. De buurtwerker en de gemeenschapswachten gebruiken deze buurtcentra als uitvalsbasis en ook de plaatselijke wijkagent zal er regelmatig langskomen. We ontwikkelen een organisatiebreed draagvlak voor buurtgerichte aanpak in aandachtsbuurten. We bevorderen cultuurparticipatie met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen.

Jouw reactie