Meer sanitaire voorzieningen in Brugge

Buurt aan de beurt, Buurt aan de beurt - Binnenstad, Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen
Nieuw idee

Meer sanitaire voorziening (mag betalend zijn), ook met personeel en die gemakkelijk bereikbaar is voor de oudere bevolking, ook voor dames. 

In dit document vind je het plasplan van Stad Brugge. 

pr_plasplan_bos_a3_2018.pdf

Reactie

de toekomst van...
In het verleden werd er werk gemaakt van een aantal concrete acties rond de opwaardering van het huidig sanitair. Daarnaast werd ook bekeken hoe de stad de openbare toiletten kan uitbreiden. Stad Brugge wil er zeker voor zorgen dat de hinder en overlast beperkt blijft, denk hierbij aan het uitgaansleven en de drukke manifestaties. De stad heeft een plasplan (zie hierboven) en via een app (https://www.hogenood.nu/index.php) kan je terugvinden waar alle openbare toiletten te vinden zijn in de binnenstad en deelgemeentes. In het beleidsprogramma 2019-2024 staan ook plannen vermeld in verband met publiek sanitair. Tijdens deze legislatuur zal het stadsbestuur er voor zorgen dat de toegankelijke toiletten uitbreiden.

Jouw reactie