Meer Brugse bevragingen

Nieuwe democratie
In uitwerking

De fietsbevraging was een goede test, dergelijke bevragingen zouden op structurele basis meer moeten gebeuren.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
De stad Brugge zet meer en meer in op bevragingen om Bruggelingen te betrekken bij onder meer het beleid en bij infrastructuurwerken.

Jouw reactie