Mariastraat en Katelijnestraat autoluw

Wouter Priem
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij
Nieuw idee

Het autoluw maken van de Mariastraat en de Katelijnestraat tot aan de Ankerplaats door alle autoverkeer te verbieden tussen bepaalde uren.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
Het stadsbestuur zet in op een autoluwe binnenstad. In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat er op piekmomenten en in piekperiodes de drukste winkelstraten en pleinen zullen worden ingericht als voetgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie.

Jouw reactie