Magdalenakerk

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Goedgekeurd

De Heilige Magdalenakerk ligt aan het Koningin Astridpark langs de Schaarstraat in Brugge. Ze werd gebouwd in 1873. De klassieke neogotische Magdalenakerk kreeg met 'Brugge culturele hoofdstad 2002' een nieuwe binnenarchitectuur. YOT vzw realiseerde dit project en organiseert er regelmatig events of kunstprojecten. De Magdalenakerk blijft als kerk ook functioneren voor de eredienst. Zo wil YOT met het MAGDA project onderzoeken hoe het gebruik van de kerk door de burgers én de spirituele traditie elkaar kunnen versterken: studenten interieurarchitectuur (KULeuven) gaan dit voorjaar in gesprek met mogelijke nieuwe gebruikers van het gebouw. Het resultaat is te zien tijdens Vama Veche.

Yot vzw onderzoekt hoe het kerkgebouw kan evolueren naar een plaats van ontmoeting (buurtreceptie, fototentoonstelling, tijdelijke koffiebar, circusvoorstelling, …). Samen met studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven wordt dit jaar in gesprek gegaan met  nieuwe partners uit Brugge. Niet alles kan in een kerk, maar misschien wel meer dan je denkt! Kom naar de kerk op 2 juli 2016 tussen 17u30 en 19u voor de tafelsessie van de toekomst van Brugge.

Reactie

roos maes
kerken als spirituele ruimte, open voor alle creativiteit die verder reikt dan het alledaagse en uitdrukking geeft aan de grondtonen van onze samenleving. Er zouden meer van die "heilige plekken" in Vlaanderen moeten komen. Mijn volle steun !!
Patrick Derde
en de inspiratie die we daar opdoen voor andere plekken
Filip Vandenberghe
Een plaats in de stad, aan de tuin van het hart van de stad. Een pleisterplaats, een luisterplaats een fluisterplaats. Een plaats om van te houden en waar je houden van kan beleven. Een long om tot adem te komen. Een stad zonder longen heeft geen zuurstof en mist een bepaald ritme dat rust brengt. Deze ruimte, als levenslabo, als werkplaats van liefde is niet noodzakelijk, maar gaat verder dan een noodzaak, het is een levensbelang.
Alex Kinnet
Ik hoop dat het de ontmoetingsplaats wordt zoals die het vroeger was in de Middeleeuwen. Verruimd echter in functie van de huidige noden en levenswijzen. Wel staande in een traditie als voedingsbodem tot nieuwe initiatieven en nieuwe sociale vormen van samen vieringen, en andere sociale activiteiten. Met een bisdom die vrij spel geeft en ook hiervoor bekend wordt en hierdoor haar afwerend huidig aspect stilaan kan verliezen. Traditie die lokaal geënt is en openingen schept tot gelukkigere maatschappij en personen en families, ook voor bevraging, verwerken van spanningen en verliezen.
Sanders Marie M...
Op mijn reis naar Santiago ben ik zo dikwijls tot rust gekomen in een kerk. Het is de 'enige' plaats waar je echte, diepe stilte kunt vinden. Je moet er geen uitleg geven. Je mag even binnen komen. Je krijgt de ruimte om tot jezelf te komen. Ja zelfs om naar je innerlijke stem te luisteren. Midden in een drukke stad hebben me meerdere open kerkgebouwen nodig. Het is ook een plaats tot ontmoeting want YOT organiseert verschillende activiteiten die de ontplooiing van het diepmenselijke stimuleert. Er zijn activitieten om te luisteren, om te delen en ook om daadwerkelijk iets te doen. Het is een plaats waar zowel kinderen, volwassenen als ouderen voeding krijgen om hun spirituele honger spijs en drank te geven. Het is een plaats waar ruimte gegeven wordt om creatief om te gaan met de huidige tekenen van onze maatschappij. Wie zich aangesproken voelt, kan met een voorstel tot initiatief komen. De verworvenheden van onze voor....voorouders moeten we leren kennen en begrijpen waarvoor het toen belangrijk was, gedragen in een christelijke cultuur die ons zovele vrijheden als gevolg geeft. Ik vind dat we hiervoor veel eerbied moeten koesteren en bijgevolg ook verantwoordelijkheid opnemen.
jacques goethals
Als van nature schept een kerkgebouw een sfeer van zowel intimiteit als van gemeenschap, een plaats om te leven met zijn hoofd in de hemel en met zijn voeten op de grond, een plaats om zich even terug te trekken uit het "rumoer" daarbuiten en daarbinnen, om ruimte te maken, als het ogenblik gekomen is, voor verwondering.
Pol Arnauts
Een nieuwe kerk groeit als jonge mensen hun ideeën mee mogen binnen brengen, als beeld en realiteit elkaar vinden, als mens en God elkaar kunnen raken!
André Maes
In een tijd van verdwenen tradities kan een kerkgebouw nieuwe kansen bieden voor experimenteren en op zoek gaan naar inspiratie, authenticiteit en engagement. Dit houdt in dat men zoekt naar ervaring en daarbij grensoverschrijding niet schuwt.
Marianne Clyncke
Met 'open' hart en oog kijken naar de mogelijkheden die bestaan voor herwaardering. Een plaats van ontmoeting voor velen, een plaats om tot rust te komen, te herbronnen, of mensen te leren kennen! Een kans om te benutten!
joris barbier
Jullie activiteitenstroom bevestigen de waarde en de plaats die dergelijke initiatieven in onze stad hebben. Dit kan alleen maar verdere ondersteuning en versterking verdienen. Er blijft een erg grote nood aan samenhang onder mensen die zoeken naar verdieping en adem om in het bizarre leven te staan.

Pagina's

Jouw reactie