Levendig Brugs Kunstencentrum

Pia Burrick en Godelieve Stevens
Creëren en werken, Creëren en werken - Kunst en creatie
In uitwerking

Er is nood aan ruimte voor verschillende kunstvormen, waar nieuwe technologieën en creaties verder kunnen ontwikkelen en waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten. Voorkeur gaat uit naar de Howest site in de Sint-Jorisstraat.

We leven in tijden waar je zowel heel strikt met je eigen specifieke (historische) technieken kan werken als ook cross-over kan werken en schilderen, beeldhouwen, fotograferen, laser cutten, 3D printen ... door elkaar kan mengen tot je eigen manier van creëren. En vergeten we daarenboven ook nog niet de vormen waar de muzische kunsten, of woord en dans, samen met de plastische kunsten nieuwe uitdagingen willen aangaan. De uitdagingen zijn talloos, nieuwe technieken zijn duur en het is daarom ook best dat dit alles in een bredere kijk in de stad geïntrigeerd wordt met veel mogelijkheden tot samenwerkingen. Er is nood aan een nieuwe plaats, een kunstencentrum, waar Academie, Conservatorium, individuele kunstenaars, lagere- en middelbare scholen, jongeren, Cultuurcentrum en andere centra waar creaties geproduceerd worden, elkaar kunnen vinden én werken. Een toonaangevende locatie, een creatieve vrijplaats. 

Reactie

Joost Goethals
Verschillende signalen uit het cultureel veld, het educatieve en vanuit de bewoners / bevolking en verenigingen wijzen op de nood aan meer geschikte ruimte voor beeldende kunsten, waar nieuwe technologieën en creaties zich verder kunnen ontwikkelen en elkaar ontmoeten. De Academie Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) probeert hieraan tegemoet te komen en barst uit zijn voegen, beschikt niet over voldoende ingerichte ateliers. Door de spreiding op verschillende locaties is het moeilijk om cross-overs te maken tussen de verschillende kunstdisciplines. Nieuwe technologieën zijn uitdagend, ze overstijgen dikwijls de aparte ateliers en vragen om door verschillende soorten kunstdisciplines gebruikt te worden in combinatie met de reeds bestaande technieken. 

 Daarom moeten die nieuwe technologieën samen met de bestaande samengebracht worden in een centraal liggende locatie. We leven in tijden waar je zowel heel strikt met je eigen specifieke (historische) technieken kan werken als ook cross-over kan werken en schilderen, beeldhouwen, fotograferen, laser cutten, 3D printen ... door elkaar kan mengen tot je eigen manier van creëren. En vergeten we daarenboven ook nog niet de vormen waar de muzische kunsten, of woord en dans, samen met de plastische kunsten nieuwe uitdagingen willen aangaan. De uitdagingen zijn talloos, nieuwe technieken zijn duur en het is daarom ook best dat dit alles in een bredere kijk in de stad geïntrigeerd wordt met veel mogelijkheden tot samenwerkingen. Er is nood aan een nieuwe plaats, een kunstencentrum, waar Academie, Conservatorium, individuele kunstenaars, lagere- en middelbare scholen, jongeren, Cultuurcentrum en andere centra waar creaties geproduceerd worden, elkaar kunnen vinden én werken. Een toonaangevende locatie, een creatieve vrijplaats. De vroegere ‘normaalschool’, nu HOWEST, is een goede locatie daarvoor. De Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge wil graag deze locatie op de kaart zetten en een concept ontwikkelen waar een Academie zich kan ten volle kan ontwikkelen in volle coöperatie met andere partners. In het kader van het ‘Toekomst van Brugge’ atelier op dinsdag 12 januari 2106 nodigen we jullie graag uit om mee te komen nadenken over een Kunstencentrum in Brugge, een creatieplek voor Brugge.
Marc VanEengem
Ik zie zo'n creatief centrum wel nog zitten. Ik denk ook wel dat dit een meerwaarde kan betekenen voor Brugge. Met inderdaad zoals hierboven vernoemd is een plaats waar een Academie plaats kan vinden, maar ook waar (jonge) creatieve ondernemers (handmade?) ateliers en kantoren kunnen huren aan democratische prijzen of waar kunst atelier ruimtes te huren zijn voor iedereen die met creatie en kunst bezig is. Ik denk spontaan en utopische aan locaties als de Budafabriek (BUDA-eiland) in Kortrijk of DOK in Gent. Maar er zijn veel voorbeelden te vinden van steden die ruimte voorzien en ondersteunen om creatie ademruimte te geven. In een bevraging van de Cultuurdienst Brugge bleek er ook een tekort te zijn aan dergelijke ruimte in en rond Brugge. Volgens een concept van Charles Landry zou kunst en cultuur ademruimte geven aan een stad en een verjonging teweegbrengen met innovatie als gevolg. Een kunstcentrum zoals voorgesteld zou de hartslag van Brugge verhogen en ons meer punten opleveren op The Creative Cities Index. Volledig voorstander van, en de voorwaarden dat er voldoende ruimte is om vrijheid en ontplooiing te voorzien is denk ik met een locatie als de voormalige normaalschool (howest) zeker voldaan.
Marc Geernaert
Het idee is zeker de moeite waard om serieus over na te denken. Nu is er een verspreiding van de diverse disciplines en het terug samen brengen van deze op één locatie kan een grote meerwaarde betekenen. Er kan dan opnieuw een kruisbestuiving en een samenwerking ontstaan die andere horizonten opent waarbij men gebruikt maak van de diverse technieken en mogelijkheden binnen bepaalde disciplines! Dat zal zeker het creatieve proces ten goede komen waar zowel de stad als het individu zijn vruchten kan van plukken.
arnold lybeer
een fantastisch idee: de kleintjes die zich groeperen tot 1 blok, misschien ook mogelijk buiten de gemeentelijke instituten om de kruisbestuiving nog te versterken.
MaximiliaanVers...
Dit idee heeft zeker verdienste! Het Brugse beleid heeft immers tot nu toe vooral de grote kunstenaars en reeds gevestigde waarden geaccommodeerd en het jonge (lokale) talent eens te veel in de schaduw gelaten, simpelweg geen platform heeft of naar plaatsen buiten het stadscentrum verwezen wordt. Een centraal gelegen centrum voorzien van de nodige infrastructuur waar een scheppende mens alle artistieke disciplines naar believen kan beoefenen, al dan niet in kruisbestuiving met andere kunsten(aars), uitvoeren; of het nu dans, theater, performance, défilé, expositie en/of vernissage is. Eindelijk!
Loosveldt Frank
Begrijp me niet verkeerd, het kan een interessante idee worden MAAR Brugge beschikt met 'De Werf' en de 'Groenplaats' al over een kunstencentrum en met het 'Entrepot' al over een creatieve vrijstaat. Laat ons vooral bekijken wat er in Brugge al bestaat en ga voor meer 'samenwerking'. Dat er wel nood is aan een locatie voor het 'creatief ondernemerschap' kan ik alleen maar onderschrijven. Maar is er nood aan een nieuw 'instituut'? Volgens mij niet.
Joost goethals
Beste Frank, graag wil ik even op jouw opmerkingen ingaan en ons project verduidelijken. Het kunstencentrum is misschien niet een zeer goed gekozen naam, maar het gaat hier vooral over samenwerking. De Werf was tot nu toe met podiumkunsten bezig. Nu ze, samen met Vrijstaat O, ook aan beeldende kunst denken, zijn ook zij kandidaat om in een 'kunstencentrum' projecten te kunnen realiseren. De Werf was dan ook vertegenwoordigd in de groep rond het kunstencentrum op het toekomst atelier en enthousiast over het idee. De Entrepot is inderdaad een creatieve vrijplaats. Maar richt zich hoofdzakelijk tot een leeftijdsgroep tussen pakweg 17-26jaar. Bovendien zijn er in de entrepot niet direct veel ateliers waar je allerlei beeldende kunsten kan produceren. De Academie heeft wel als belangrijkste taak mensen op te leiden in allerlei disciplines en leeftijden. Daarnaast is er een grote nood aan een degelijk kunst(fab)lab in Brugge. Deze nieuwe technologieën zijn belangrijk voor studenten van Howest, voor de leerlingen van de Academie, voor individuele kunstenaars, voor creatievelingen die met toegepaste kunst bezig zijn, voor jongeren van de Entrepot, enzovoort. Een kunst(fab)lab op zichzelf is in onze visie alleen een echte meerwaarde als je dat kan inbedden in een omgeving waar ook de 'traditionele tools' aanwezig zijn. Dat is bij uitstek een academie. Maar wij zien dat uitgebreider: we denken dat verschillende partners specifieke ateliers en ruimtes optimaal kunnen gebruiken. We denken dat die samenwerking extra energie, creativiteit en productiviteit zal betekenen. Door voldoende ruimte te creëren en waar nodig alleen, waar zinvol samen te werken, maak je een nieuwe dynamiek die Brugge op de kaart kan zetten als een dynamische creatieve plaats. Als laatste punt wil ik nog even het toch wel grote gebrek aan goede tentoonstellingsruimtes voor beeldende kunst aanhalen. Ook dit is iets waar dit kunstencentrum een antwoord op zou kunnen bieden. Kortom, een plaats voor creatie en tonen. Gedragen door scholen, kunstencentra, individuele kunstenaars en makers kan zo'n plaats een katalysator voor hedendaagse kunst zijn in de stad. Voor een publiek dat er nu al is en een nieuw publiek dat ongetwijfeld Brugge op een andere manier zal leren kennen.
Christiane Gunst
Dag allemaal. Ik ben zelf gek van Argentijnse tango en beoefen dit graag en frequent. We vinden echter moeilijk een geschikte dansvloer/danszaal in Brugge waar we milonga's (dansgelegenheden) kunnen organiseren (tegen een schappelijke prijs). Met een geschikte dansvloer bedoel ik een ideale houten vloer. Naar het schijnt beschikt de school over een turnzaal waar dergelijke houten vloer aanwezig is. Zou het mogelijk zijn om het Kunstencentrum uit te breiden naar een Centrum voor Kunst en Beweging waar meerdere dansvormen, op een laagdrempelige manier, kunnen gebruik kunnen maken van de turnzaal? Het hoeft niet alleen om tango te gaan maar ik denk ook bijvoorbeeld aan jazzdans, Afrikaanse dans, swing, yoga, e.a. . Idealerwijze is de zaal niet alleen ter beschikking voor lessenreeksen maar ook voor optredens en in het geval van Argentijnse tango, ook voor milonga's (stijlvolle dansgelegenheden waar tangodansers samen komen). Als we praktisch denken: voorzie bijvoorbeeld ook ruimte voor stoelen, tafeltjes, sfeervolle verlichting, een muziekinstallatie en een kleine bar. Ik ben zeker bereid om mee te denken en verdere input te geven.
Jacobs Patricia
Hallo, ik diende een idee in om een muzikantenhuis zoals in Gent in Brugge te realiseren, het antwoordt van stad Brugge was dat m'n idee in de lijn ligt van uw voorstel en daarbij perfect zou kunnen aansluiten. In Gent is er een muzikantenhuis en reeds vele muzikanten trokken naar Gent wat ik enorm jammer vind ! Het is er leuk toeven en de stedelijke muziekscholen doen er ook regelmatig hun ding .Graag had ik een muzikantenhuis in Brugge gestart. Hoe, waar enz... weet ik niet, want de financiële middelen en een locatie heb ik nog niet op het oog in Brugge.maar het is in Gent een echte trekpleister waar reeds vele bekende en onbekende artiesten elkaar ontmoetten en waaruit muzikale projecten geboren werden. Ook gelegenheids cd(s werden opgenomen en werden goed onthaald. Mijn droom is iets dergelijks te organiseren in Brugge , misschien zelfs met uitwisseling Gent/ Brugge projecten....Ik ken heel wat muzikanten die zouden willen meewerken. Zelf ben ik kunstenaar en dichter en heb al menig project op mijn naam staan. Heb een patent op muziek kalligrafie op doek , verzamel muziekinstrumenten, weet van aanpakken, organiseren van vernissages, concerten enz...mits de nodige steun etc... Titel idee: Muzikantenhuis 't Potentieel, een project i.s.w.m. stad Brugge Voornaam: Patricia Maria Naam: Jacobs E-mail: pmjacobs@telenet.be Bestanden toevoegen: Met wie wil je dit project realiseren? Met John Dierickx mijn man (en menig andere muzikanten weet ik die bereid zijn) een encyclopedie wat muziek betreft en is zelf muzikant en met de steun van stad Brugge Mijn naam bij het project vermelden: Ja Wat denken jullie daarvan? Misschien kunnen we eens samen zitten en brainstormen... Met vriendelijke groeten Patricia maria Jacobs St-Pieters Brugge
Wim Van Isacker
Wij zijn al KunstGroepBrugge al 2 jaar betrokken bij het proces rond de Toekomst van Brugge. Wij verhuren op dit moment via leegstandsbeheer 28 ateliers in Brugge aan kunstenaars. We doen dit al meer dan 4 jaar en krijgen wekelijks vragen naar atelierruimte die we niet kunnen beantwoorden wegens geen plaats. Een we maken dan eigenlijk nog quasi geen reclame hiervoor. Natuurlijk steunen we dit initiatief en natuurlijk is hiervoor vraag in Brugge. Laat het echter een zo pluralistisch en laagdrempelig mogelijk initiatief zijn waar betaalbare ruimte is voor elke creatieveling en waarbij niet direct waardeoordelen over die creativiteit uitgesproken worden. We moeten echter wel eens vooruitgang boeken en niet blijven palaberen. Hieronder de tekst die wij als VZW in april vorig jaar aan het stadsbestuur bezorgden n.a.v. de Toekomst van Brugge. Hadden wij weet gehad van de mogelijkheid van deze locatie dan had deze locatie zeker als voorbeeld in onze oproep gestaan. De oproep is nog altijd actueel en kan o.i. zeker ingevuld worden in dit initiaitief. Ruimtevragen “De toekomst van Brugge”: vragen naar ruimte. Onder de noemer “De toekomst van Brugge” is door het bestuur een oproep gedaan naar de Bruggelingen om hun ideeën voor de toekomst van en de leefbaarheid van de stad kenbaar te maken. Er zijn zo’n 320 ideeën opgegeven. In de verdere werking wordt een aantal gelijkaardige ideeën geclusterd en wordt verder gewerkt rond de uitwerking van deze clusters. Er zijn zo’n 10 clusters. Er zijn verschillende ideeën die vragen naar een ruimte om een activiteit te kunnen organiseren. De ideeënindieners kunnen op vrijwillige basis wel zelf de activiteit organiseren maar het ontbreekt hen aan een (betaalbare) plaats om die activiteit ook te kunnen organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: - buurtbakhuis - breigezellen - creatief café - naaioma’s - een creatief centrum - huis van de sport (men vraag hier vooral gewoon “vergaderruimtes”) - Workshops voor toeristen in Brugge - kunsten-lab - Fab Lab - Residentennetwerk Brugse Kunstenaars - Samen creatief werken - Ondernemerscentrum - Co-working plaats - Volkskeuken - Ecohuis - Ateliers voor kunstenaars - Enorm veel “creatievelingen, ondernemers, …” die eigenlijk gewoon een ruimte zoeken om iets te doen. En als je dat van iets dichter bekijkt: - heel veel activiteiten die perfect samengaan - heel veel activiteiten die elkaar kunnen versterken - heel veel activiteiten die geen “dure” infrastructuur vergen Maar vooral mensen die popelen om samen met anderen iets te doen en die daar geen plaats voor vinden.   Ruimtevragen “De toekomst van Brugge”: vraag naar functie geven aan gebouwen. Anderzijds blijkt ook dat een aantal ideeën betrekking hebben op gebouwen waarvan de inwoners van Brugge schrik hebben dat de huidige functie zou kunnen verdwijnen of waar momenteel gewoon geen functie is (leegstand). Voorbeelden hiervan zijn: - Beursgebouw - Kasteel Minnewaterpark - Poortersloge - Politiekantoor Beursplein - Cinema Liberty - Kerk- en kloostergebouwen - Een “ex” biedt veel kansen - Tijdelijke invulling gebouwen - Nijverheidschool Naast deze plaatsen waarvoor ideeën gekomen zijn zijn er nog vele andere gebouwen die nu reeds of binnenkort onder deze noemer kunnen vallen. Denk maar aan kasteel Ryckevelde, rusthuis Minnewater, provinciaal hof, voormalige cinema’s (in Smedenstraat, Hoogstraat), VTI, … Er zijn dus blijkbaar gebouwen in Brugge die “functieloos” zijn (of die dreigen functieloos te worden) en er zijn dus anderzijds mensen die op zoek zijn naar een locatie om maatschappelijk zinnige activiteiten te kunnen doen. Is dan niet iets dat normalerwijze omschreven wordt als een WIN-WIN ? Wij vragen dan ook aan het bestuur om deze vraag naar ruimte ernstig te nemen. Wij zijn er van overtuigd dat mits creatief en verstandig inrichten van gebouwen het perfect mogelijk moet zijn om één of meerdere ruimtes in Brugge te hebben die perfect voor veel van deze vragen een oplossing kunnen bieden. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat veel van deze ideeën eigenlijk samen horen en mekaar nog kunnen versterken. De dynamiek die bij deze mensen zit maakt dat zij perfect kunnen zorgen voor de organisatie van de activiteiten en dat daar niet noodzakelijkerwijze veel subsidies zullen voor nodig zijn. Het is de infrastructuur die ontbreekt. Hoe kan het bestuur hier op inpikken en deze vraag naar ruimte positief ondersteunen ? Over de grenzen van de stad heen kijken leert ons dat dit op verschillende manieren kan. Korte termijn: tijdelijk gebruik Een actief leegstandsbeleid kan voor de korte termijn en in ieder geval voor een tijdelijke oplossing zorgen. Dit het is het actief inzetten van leegstaande gebouwen als ruimtes waar bovenstaande activiteiten toegelaten en zelfs gestimuleerd worden. Dit leegstandsbeleid heeft een positief effect op de leefbaarheid van een stad (was is meer deprimerend dan en lange tijd leegstaand gebouw). Een actief leegstandsbeleid kan zowel gevoerd worden met het publiek als met het privaat patrimonium. Brugge heeft als bestuur (tezamen met OCMW) verschillende panden in eigendom die af en toe leegstaan en dat soms voor langere periodes. Veelal zijn deze gebouwen geschikt om aan bovenstaande ruimtevraag te voldoen. Bovendien zal het opgerichte autonoom stadsontwikkelingsbedrijf ook een actieve rol op de vastgoedmarkt kunnen spelen waardoor ook in functie van gewenste ontwikkelingen panden aangekocht worden die in afwachting van ontwikkeling een tijdelijke functie kunnen krijgen. Ook de private markt kan zeker ingezet worden om tijdelijk gebruik te stimuleren. Eens stad kan t.o.v. private ontwikkelaars die ook soms jaren werk hebben om hun projecten “rond” te krijgen een actief leegstandsbeleid voeren en private eigenaars stimuleren om panden ter beschikking te stellen om aan bovenstaande ruimtevragen te voldoen. De voorbeelden van dergelijk beleid zijn legio: Gent, Antwerpen, Leuven , Mechelen, Hasselt … Allemaal steden die dergelijk beleid voeren en die enerzijds tijdelijk ruimtegebruik stimuleren door eigen panden in te schakelen maar ook actief de private markt stimuleren om zich ook in te schakelen in projecten van tijdelijk gebruik. In de meeste steden stopt het daar niet bij en worden organisaties die zorgen voor de “invulling” van het tijdelijk gebruik ook logistiek en financieel ondersteund. Middellange termijn: coöperatie “Creatief Centrum Brugge” Uitgaande van de gedachte dat: - de organisaties die met “ruimtevragen” zitten voornamelijk op zoek zijn naar betaalbare ruimtes om hun activiteiten te kunnen doen; - veel van deze organisaties kunnen samenwerken met elkaar en dat die samenwerking zowel kan bestaan uit het delen van ruimtes als het samen organiseren van activiteiten; - veel van deze organisaties zelf wel kunnen instaan voor het beheer van de ruimte het organiseren van de activiteiten; kan nagedacht worden over het oprichten van een coöperatieve die instaat voor het inrichten en het beheren van een “Creatief Centrum Brugge”: een plaats waar ruimte is om bovenstaande activiteiten te organiseren en waar vooral kan ingespeeld worden op de steeds wijzigende vragen naar ruimtes voor creatief werken in Brugge. Het voordeel van een coöperatie is dat zowel het bestuur als de deelnemende organisaties als sympathiserende bedrijven en individuen kunnen instappen en meefinancieren aan de inrichting en het beheer van een dergelijk centrum zonder dat daarbij één partner (overheid/privé) de “overhand” heeft in het beheer. Dit is de beste garantie dat het pluralistisch beheerd kan blijven en dat ook bij wijzigende noden organisaties kunnen in- of uittreden. Doordat de coöperatie ook instaat voor het beheer van het “Creatief Centrum Brugge” kunnen de gegenereerde inkomsten ook 100 % geïnvesteerd worden in de exploitatie en het onderhoud van het Creatief Centrum Brugge”. De coöperatie kan ook instaan voor personeelsbeheer. De verschillende organisaties die een ruimtevraag hebben stappen mee in de coöperatie en staan zelf in voor het financieel en inhoudelijk sluitend maken van hun ruimtebehoefte. De overheid brengt in dergelijke coöperatie één of meerdere gebouwen, via een erfpacht, in de coöperatie in, de coöperatie zorgt voor de financiering van de inrichting en het beheer. Het spreekt vanzelf dat het oprichten van een dergelijke coöperatie niet op korte termijn kan gerealiseerd worden en dat uitgaande van: - een grondige analyse van de reële ruimte-vragen (welke ruimte, met welke inrichting, voor welke periode, …); - een grondige analyse van de financiële draagkracht voor de “ruimtevragen”: welke financiële middelen kunnen de organisaties zelf genereren, via hun activiteiten, in functie van het investeren in ruimtes of het huren van ruimtes ? ; - een grondige analyse van een reële verbouwing: het matchen van de ruimtevragen aan een bestaand, te verbouwen gebouw, zal gebouw per gebouw een andere kostprijs leiden; de haalbaarheid van het oprichten van een coöperatie kan bepaald worden. Een alternatief voor een dergelijke coöperatie is dat het bestuur zelf met eigen middelen en eigen personeel een dergelijk “Creatief Centrum Brugge” uitbouwt en exploiteert. Wij vermoeden dat het financieel plaatje hiervan voor het bestuur een stuk hoger zal liggen, de realisatie langer op zich zal laten wachten en dat het “Creatief Centrum Brugge” dan minder dynamisch zal kunnen werken. Wat echter in onze ogen nog veel belangrijker is dat in dat geval de organisaties niet geresponsabiliseerd worden. Waarom zou het bestuur investeren in een “Creatief Centrum Brugge” Wij zijn van mening dat een dergelijk creatief centrum een noodzaak is voor de dynamiek van de stad en voor het vermijden van de “creativity drain” die Brugge al jaren kent: moeten we er echt trots op zijn dat de grootste concentratie aan creatieve Bruggelingen in Gent woont ? Dergelijke activiteiten kunnen er ook voor zorgen dat creatievelingen in Brugge de stap wagen om ondernemer te worden. E dat is dan weer goed voor de tewerkstelling in de regio. Maar zie het vooral niet als alleen gericht op “de professionals”: de ideeën zijn in essentie een oproep om een locatie te hebben waar plaats is voor creatieve kruisbestuivingen, waar ideeën kunnen botsen, maar waar het ook gewoon “gezellig” mag zijn. Maak misschien eens de vergelijking met sportinfrastructuur. Het is blijkbaar absoluut geen discussie dat er voetbalpleinen, zwembaden, sporthallen en dies meer moeten zijn. Het is blijkbaar ook geen discussie dat “de overheid” zorgt voor die infrastructuur en zorgt voor de personele omkadering (we gaan toch niet zeggen dat elke voetbalclub moet zorgen voor zijn eigen voetbalplein, elke volleybalclub voor zijn eigen sporthal, elke zwemmer voor zijn eigen zwembad, …). Waarom zou dat dan voor bovenstaande, maatschappelijk even relevante activiteiten als sport, wel ter discussie moeten staan ? Beleidsverantwoordelijken mogen zich niet wegsteken achter “er is geen budget” om ideeën van burgers af te schepen, toch zeker als je eerst bewust een oproep doet naar de burger om ideeën te geven. Het voeren van een beleid is het maken van keuzes. Het niet vrijmaken van middelen om nieuwe initiatieven te ondersteunen is evengoed een beleidskeuze als de keuze om die middelen wel ter beschikking te stellen. Wij zijn er van overtuigd dat we samen met het bestuur er bovendien kunnen voor zorgen dat deze maatschappelijke vragen kunnen ingevuld worden zonder dat dat fortuinen hoeft te kosten aan een bestuur: onze suggesties, zowel voor tijdelijk gebruik als voor de oprichting van een coöperatieve, zijn voorbeelden hiervan die verder met het bestuur kunnen uitgewerkt worden. Doe de oefening concreet Wij zouden graag voorstellen om bovenstaande oefening niet vrijblijvend te doen, maar heel concreet na te denken over ofwel tijdelijk gebruik en/of de oprichting van een coöperatieve. Concreet wil dit dan zeggen dat je dat ook effectief doet voor een concrete locatie. Een eerste suggestie voor locatie is het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat. Het bestuur heeft beslist om van het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat een “studentencentrum” te maken. Een locatie waar studenten kunnen vergaderen, ateliers hebben, samen activiteiten kunnen organiseren, … Is dit niet de omgekeerde wereld ? Is diezelfde investering niet perfect bruikbaar voor het grootste deel van bovenvermelde vragen ? Waarom een “creatief centrum” exclusief voor studenten maken ? Studenten zijn passanten waarvan er af en toe eentje blijft hangen. Is het niet veel beter zo’ infrastructuur voor Bruggelingen te hebben en die ook beschikbaar te stellen aan studenten ? De tijd van monofunctionele gebouwen is al lang voorbij, ook de tijd van gebouwen gericht op één specifieke doelgroep is voorbij. Een tweede mogelijke suggestie, op iets langere termijn, is het rusthuis Minnewater, dat volgens persberichten zou gesloten worden tegen 2019. Dit immens gebouw op deze locatie biedt enorm veel mogelijkheden voor Brugge en is waarschijnlijk slechts voor een deel nodig om aan bovenstaande ruimtebehoeftes een antwoord te kunnen bieden. Het zou jammer zijn dat het bestuur geen keuzes maakt en dit patrimonium dat geplaatst is met gemeenschapsmiddelen dezelfde weg te laten opgaan als het Oud Sint-Jan. Oproep Wij durven dan ook aan het bestuur te vragen om: • werk te maken van een permanente locatie voor een creatief centrum in Brugge en de nodige middelen voor inrichting en beheer van dergelijk centrum te voorzien; • actief mee te denken in een concrete denkoefening rond één of meerdere gebouwen in Brugge die (deels) kunnen ingeschakeld worden voor de realisatie van een “Creatief Centrum Brugge” • er voor te zorgen dat dit creatief centrum een open huis is waar veel activiteiten terecht kunnen; • er voor te zorgen dat dit creatief centrum laagdrempeling is en dus toegankelijk voor jong en oud, professioneel of amateur, maar ook pluralistisch en betaalbaar; • er voor te zorgen dat er parallel hieraan een actief leegstandsbeleid gevoerd wordt in functie van tijdelijk gebruik door creatievelingen en dat zowel voor publieke gebouwen als private gebouwen, waardoor dus naar samenwerking met eigenaars en projectontwikkelaars moet gestreefd worden; • het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf ook hiervoor expliciet een taakstelling te geven.

Pagina's

Jouw reactie