Kunstwerk op Sint-Kruis

Dirk Bekaert
Creëren en werken, Creëren en werken - Kunst en creatie
Nieuw idee

Voorzie een kunstwerk of kunstproject op het rondpunt aan de kerk van Sint-Kruis centrum. Dit omdat Sint-Kruis op dit vlak nog geen projecten of werken heeft en het centrum daarmee kan opgewaardeerd worden.

Samen met de stad Brugge

Reactie

de toekomst van...
Als iemand een kunstwerk wil plaatsen op het openbaar domein, dat wordt deze vraag best gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Van daaruit zal het dossier overgemaakt worden naar de wegbeheerder (in dit geval zou dit de wegendienst van de stad Brugge zelf zijn) die dan adviezen zal vragen aan betrokken diensten zoals de dienst ruimtelijke ordening. Let wel: dit is het geval indien er al een kunstwerk is (dat de vraag / het aanbod komt dan meestal van de kunstenaar zelf).
de toekomst van...
In het beleidsprogramma van 2019-2024 kan je heel wat plannen lezen rond het thema kunst. Stad Brugge zal inzetten op cultuur voor iedereen. Cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen. Het stadsbestuur zal samen met andere (culturele) partner investeren in buurtgerichte activiteiten die cultuur dichter bij bewoners in de deelgemeenten brengt. We nemen je idee ook nog eens mee tijdens de 'buurt aan de beurt'-ronde.

Jouw reactie