Kunstproject liefde voor Brugge

Marinka D'hauw
Creëren en werken, Creëren en werken - Kunst en creatie
In uitwerking

Het liefdeskader in Brugge - februari 2016

Plaats: op het liefdesbrugje aan het Minnewaterpark.

Materiaal: weerbestendig stevig materiaal, ijzer, staal, recyclage metaal.

Er kunnen verschillende ornamenten met betrekking tot liefde op het kader geplaatst; ingewerkt worden. Ik denk aan lastechnieken, plooitechnieken, smelttechnieken. Hiernaast kunnen rode linten aan het kader worden geknoopt die dan meewaaien met de wind, zo krijgt dit idee ook iets magisch, iets organisch, wensen en ideeën waaien mee met de wind en kunnen op die manier door de natuurelementen opgenomen worden en uitkomen als je het echt wilt.

Het kader wordt tijdelijk aan het metalen kader van het brugje vastgemaakt  (verweer tegen vandalisme), beroep kan gedaan worden op de technische dienst na goedkeuring stadsbestuur.

Mijn visie richting  atelier buitenkader  versus  de toekomst van Brugge.

Liefde voor Brugge, liefde voor mensen, liefde voor jezelf, liefde voor de mooie dingen in de wereld, liefde voor onze planeet, liefde voor de jeugd die onze toekomst gaat maken, liefde op alle leeftijden, liefde maakt blind maar voelt zo goed, liefde verklaart alles, liefde is de superkracht om te overleven, liefde is een oplossing voor veel problemen. Je kunt de lijst eindeloos aanvullen, als je maar wilt en durft op die manier te denken en te handelen. Binnen en buiten het kader......

Mensen, ambachtslui, andere kunstenaars die dit idee willen helpen uitwerken. Op praktisch vlak maar ook op gebied van verder denken en uitwerken van dit thema, ik denk aan poëzie, fotografie, plastisch uitwerken: schilderijen, grafiek, 3D, moderne kunstvormen, lichtinstallaties....

Thematische activiteiten helpen uitwerken en begeleiden naar jeugd, jong volwassenen, toeristen, Bruggelingen, ouderen, homo, lesbie, transgender, andere culturen, andere geloven. Naar scholen en verenigingen, dienstencentra, woonzorgcentra,  instellingen voor personen met een beperking , toeristen.

Reactie

de toekomst van...
Stand van zaken van dit idee: er zijn intussen verschillende activiteiten geweest in het kunstcentrum 't Vaartje in Lissewege in juli en augustus 2015. Er werd nog geen smid of klusser gevonden om het kader in bestendig materiaal te maken, input hiervoor is van harte welkom.
de toekomst van...
Tijdens de legislatuur van 2019-2024 zet het nieuwe stadsbestuur ook in op allerlei kunstvormen. Stad Brugge creëert ook tijdens deze periode mogelijkheden voor kunst in de openbare ruimte.

Jouw reactie