Kunsten Lab

Sophie Watelle
Creëren en werken, Creëren en werken - Fab Lab, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking

Groeperen van verschillende kunstenaars en ambachten in één gebouw met verschillende atelierruimtes. Leegstaande religieuze gebouwen kunnen hier bijvoorbeeld voor gebruikt worden.

Reactie

Marc Troffaes
Er is hieraan grote nood. KunsGroepBrugge is nu tijdelijk gevestigd is in de oude gebouwen van het kadaster (Lange Raamstraat 1). Er zijn een 20-tal ateliers die worden ingenomen door verschillende kunstenaars. Er wordt gehuurd tegen een billijke prijs en er is electriciteit verwarming, water en gemeenschappelijk sanitair. In het voorjaar 2015 dienen ze deze locatie te verlaten wegens de start van de verbouwing tot apartementen. Er is geen alternatief. Er werd aan het stadsbestuur gevraagd om het leegstaande politiekantoor in de Hauwerstraat tijdelijk als atelier te gebruiken. Er werden daarover positieve signalen van schepenen Lalloo en Hoste ontvangen maar uiteindelijk heeft men bericht gekregen van het stadsbestuur dat zij niet wensen in te gaan op die vraag. Ik steiun dit leuk idee 100% en ben kandidaat huurder als er een aanbod komt.
de toekomst van...
Een goed georganiseerd overleg met de cultuursector draagt bij aan een cultuurbeleidsplan met een breed draagvlak. Stad Brugge voorziet dan ook een structureel overleg met de cultuursector. Verenigingen die hun eigen infrastructuur en de omgeving willen opwaarderen en onderhouden, krijgen de kans om dit te doen: de stad maakt hiervoor een nieuw subsidiereglement op. Het stadsbestuur zoekt en bouwt samen met de Brugse partners een geschikte infrastructuur uit waar jong en oud, individueel of in groep, zijn/haar culturele talenten kan beoefenen. Op deze locatie moet alles mogelijk zijn: muziek, dans, theater, (schilder)kunst, ...

Jouw reactie