Kraanplein opfrissen

Buurt aan de beurt, Buurt aan de beurt - Binnenstad, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Treffen - Parken en pleinen
Nieuw idee

Kraanplein is nu een erg onaantrekkelijke parking voor een aantal auto's. 
Voorstel: er een mooi aangenaam pleintje van maken.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat een aantal pleinen in de stad een stadsvernieuwingslook krijgen. Welke pleinen dit zijn, staat momenteel nog niet vast. We nemen het idee ook mee tijdens de 'buurt aan de beurt'-ronde.

Jouw reactie