Koetshuis De Boomhut

Treffen, Treffen - Buurtinitiatieven
In uitwerking

Op het oude kasteeldomein van Freinetschool De Boomhut staat een koetshuis dat niet gebruikt wordt. Het is aan renovatie toe om het van de sloop te redden.

Tijdens het schoolfeest van 21 mei 2016 werd iedereen uitgenodigd om mee na te denken om dit pand een zinvolle herbestemming te geven. Ideeën die naar voor kwamen zijn repetitieruimte, boerderij, tentoonstellingsruimte, ... Allemaal intiatieven die zorgen voor een meerwaarde in de buurt.

De ideeën worden nu samengebracht en voorgelegd aan de directie van Freinetschool De Boomhut. Wie nog een idee heeft en dit graag indient, kan dat via deze link.

 

 

Reactie

Myriam Loobuyck
Fijn idee, onder meer ter ere van Patrick.
Myriam Loobuyck
Fijn idee, onder meer ter ere van Patrick.
Hedwig Kerckhove
In tijden van hoge kosten en weinig middelen wordt overal creatief gezocht naar nieuwe meerwaarde, complementair gebruik overdag, 's avonds, tijdens schoolvrije dagen.... al of niet gezamenlijk met school, buurt, bedrijf, vereniging.... Ik zie geen enkele reden waarom dit in Brugge ook niet zou kunnen: veel succes, als de nood het hoogst is, is de redding nabij!
Marc Beuten
In kader van de brede school is dit een uniek gebouw met veel mogelijkheden: workshopruimtes, natuurateliers, repetitielokalen... voor vele verenigingen.
Anne-Cathérine
Leuk idee!
Mathias Vanden ...
Als ex-boomhutouder houd ik mooie herinneringen aan het koetshuis. Een stuk cultureel erfgoed horende bij het voormalige kasteel van Zevenbergen. Naast een paar relicten van curiosa in de bomenwereld, restanten van de walgracht die nog ten oosten en ten westen van het huidig schooldomein liggen vormt het koetshuis een herinnering met stijl aan een tijd van toen. Met de werkgroep groen we in 2007 met financiële hulp van provincie en Cera de voormalige boomgaard aan het koetshuis weer in ere hersteld. Dit wat de koetshuis van buiten uit gezien betreft. Binnenin hebben we tal van activiteiten bijgewoond: exposities van kinderen, zangstonden, oudercontacten. Zoals uit overige reacties te lezen zou het koetshuis, samen met zijn omgeving, zich kunnen lenen tot tal van activiteiten waar een knus intern nest gecombineerd wordt met een mooie en rustige en diverse directe omgeving.
Deconinck Francine
zo'n gebouw mag niet verdwijnen!
Nathalie Despierre
Dit prachtig gebouw mag niet verdwijnen!
Van Kerkhove Silvie
Dat zou jammer zijn moest dat mooi gebouw op een prachtig domein verdwijnen!
Martens Geert
Van bomen kunnen we veel leren, bijvoorbeeld dat groeien vooral een kwestie is van tijd en vastberadenheid. Alles wat aandacht krijgt groeit. Daarom nemen wij ons voor om in 2016 onze unieke relatie met het koetshuis nog meer te koesteren en te verdiepen. Samen streven naar een succesvolle renovatie van het koetshuis.

Pagina's

Jouw reactie