Klimaatneutraal 2050

Luc Dumortier
Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Hernieuwbare energie
In uitwerking

Naar analogie met het initiatief 'Gent in Transitie' en binnen de werkgroep energie: onderzoeken, ideeën aanbrengen en verder uitwerken of er in Brugge gestart kan worden met een project 'Brugge klimaat neutraal 2050'. Deze werkgroep kan volgend traject afleggen :                                                                                                                                                                                                      

1. Meten is weten – doorlichting van energieverbruik in de openbare gebouwen
2. Doelstelling vastleggen voor het eerste traject 'besparingsplan volgende 5 jaren' (10 % is gemakkelijk haalbaar zonder investeringen - gesteund op ervaringen vanuit industrie)
3. Haalbaarheidsstudie en keuze verdere uitwerking in functie van budget en mogelijkheden
4. Sensibilisering van gebruikers – bewoners (openbare gebouwen)
5. Uitdragen van deze kennis – ervaring naar de inwoners van (groot) Brugge om hen te betrekken in de mogelijkheden voor 'besparingen' in hun woning

Gelijkgestemden die een 'energiewerkgroep' willen oprichten, hetzelfde idee willen steunen en uitwerken

Reactie

Loosveldt Frank
Luc, kunnen wij eens afspreken. groeten, Frank Loosveldt
Jef Van Valckenborgh
Dag Luc en Frank. Ik had hier ook graag eens met jullie over gesproken. Groeten, Jef
de toekomst van...
De Stad Brugge wil minstens 20% CO2 reductie, minstens 20% energiebesparing en minstens 20% hernieuwbare energie realiseren op haar grondgebied tegen 2020 (tov 2011). De Stad Brugge wil minstens 50% CO2 reductie en 20% energiebesparing voor haar eigen patrimonium (incl. openbare verlichting). Tegen 2050 wil de Stad Brugge klimaatneutraal zijn voor het ganse grondgebied. Meer info: https://www.brugge.be/klimaatplan

Jouw reactie