Kinderboerderij 2.0

Treffen, Treffen - Buurtinitiatieven, Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Voeding
Nieuw idee

Laat de kinderboerderij 'de 7 Torentjes' op Assebroek met zijn tijd mee evolueren door er een frisse wind door te laten waaien. Bekijk de gebouwen in functie van het openstellen voor andere projecten en initiatieven. Maak er een plek van vol ontmoetingen, bijscholingen, workshops, tentoonstellingen, … waarbij duurzaamheid en het korte keten verhaal centraal staat. Blijf de mogelijkheid creëeren om dichtbij dieren te komen voor alle mensen, in zo goed mogelijke omstandigheden voor mens en dier. Richt een ecohuis in, stel het bakhuis open voor de buurt, informeer mensen over composteren, breng de imkers samen,… Laat het dé plek zijn om vraag en aanbod voedseloverschotten en gronden stadstuinieren met elkaar te verbinden. Met andere woorden:de kinderboerderij wil dé plek zijn waar iedereen met zijn vragen, projecten en ideeën rond duurzaamheid en ecologie terecht kan. 

Voor de educatieve dienst van de kinderboederij is het zo dat de vraag groter is dan het mogelijke aanbod, door de huisvesting. En dat de huisvesting aan vernieuwing toe is. Bovendien zijn ook de stallingen verouderd en willen ze graag het totaalplaatje klaar maken voor de komende generaties.

De nood aan groen dichtbij neemt toe. Een duurzamere samenleving is geen droom, maar een noodzaak. Het is belangrijk dat andere mensen en groepen ook de weg vinden naar de kinderboerderij om samen te werken aan duurzame oplossing en vooral ook aan bewustmaking bij het grote publiek.

Reactie

Greta Vande Walle
Prima initiatief!
Tine Van Severen
Goed idee.
Jan De Clercq
Dikke duim Een buurtbewoner.

Pagina's

Jouw reactie