Jongeren inschakelen

Valérie Mestdach
Creëren en werken, Creëren en werken - Werkgelegenheid, Zorgen, Zorgen - Jeugd en kinderen
Nieuw idee
Jongeren inschakelen voor een propere buurt

(Hang)jongeren aanspreken om mee te helpen de buurt op te fleuren en proper te houden. Op die manier ze de waarde van gedaan werk kennen.

Reactie

de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat Stad Brugge iedereen maximale kansen wil geven tot tewerkstelling.

Jouw reactie