Inzet op sociale-economische armoede

Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen, Creëren en werken, Creëren en werken - Werkgelegenheid
In uitwerking
Efficiënten en duurzame werkgelegenheid ontwikkelen voor tewerkstelling via sociale economie

VZW E-vo (in oprichting) ontwikkelt verschillende projecten binnen 7 doelgroepen: innoverende projecten inzake sociale economie, gericht op de tewerkstelling van laaggeschoolde werkzoekenden, jonge werkzoekenden (< 25 jaar), oudere werkzoekenden (>= 50 jaar), langdurig werkzoekenden (>= 1 jaar), allochtone werkzoekenden, werkzoekenden en ex-gedetineerden. Deze projecten hebben steeds als focus efficiënt en duurzaam werkgelegenheid te ontwikkelen en worden door het team ondersteund van idee tot realisatie. E-vo is een open innovatiecentrum waar de medewerkers nauw samenwerken, zodat er een voortdurende kennisopbouw- en uitwisseling ontstaat. De beschikbare kennis en knowhow koppelt E-vo bewust terug naar de academische wereld en de maatschappij.

vzw_e-vo.docx

Stad Brugge, OCMW, Rva, Vdab

Reactie

de toekomst van...
Stand van zaken van dit project: ondertussen is vzw Evo-Brugge een feit en recent verschenen in het Staatsblad. Wat op heden al gerealiseerd is, is het project Whee'l Fix It (https://wheelfixitbsd.wordpress.com/) in de regio Brugge - Damme - Sijsele, een klusjesbedrijf in de vorm van een aanvullende dienst verlening. Hierbij worden 2 tarieven gehanteerd: normale en sociale. Meer info: https://vzwevo.wordpress.com/
de toekomst van...
In Brugge wilt het stadsbestuur iedereen maximale kansen bieden tot tewerkstelling. Hiertoe zet de stad in op zowel de randvoorwaarden (vervoer, kinderopvang, aanpak sociale problematieken, trajectbegeleiding, ...) als het creëren van een gedifferentieerd aanbod (van arbeidszorg tot reguliere tewerkstelling). Stad Brugge zet in op een duurzame economische groei en op duurzame tewerkstelling, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jouw reactie