Inspraak en referenda

Felix Retsin
Nieuwe democratie
Goedgekeurd
Meer inspraak

Meer inspraak en referenda voorzien in Brugge.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
Dit gebeurt vooral via het project van de toekomst van Brugge. Een stand van zaken van dit project en waarop de voorbije 3 jaar werd ingezet, via deze weblink: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/de-toekomstkrant-van-brugge

Jouw reactie