Nieuw idee

Voorzien inleverpunten in de stad waar mensen hun gelezen boeken in kunnen plaatsen en waarbij iemand die boeken dan naar de centrale bibliotheek brengt.

© CSG Wesselgansfort

Reactie

de toekomst van...
Alle ingediende ideeën rond de werking van de bibliotheek en de renovatie van de Biekorfsite, worden besproken met de bibliotheek van de Stad en het ontwerpteam dat de renovatie van De Biekorf leidt.

Jouw reactie