Ideeën rond fietsstimulering

Thomas Barbier
Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen
Goedgekeurd
Brugge als fietsstad verder op de kaart plaatsen

Fietsstimulering: fietsparking, elektrische fietsen, fietsersstraten, een fietswebsite en -kaart voor centrum Brugge (< plaatsen met aangepaste infrastructuur vb. fietspompen, fietsmakers, fietsdeelsites, ...)

Reactie

de toekomst van...
De stad en andere partners zijn hier volop mee bezig: denk aan de nieuwe fietsparking onder de Markt, het project van fietsbieb, de uitbreiding van de fietspompen op het Brugse grondgebied, de Blue Bikes, de fietskoeriers, de fietstaxi's, ...
de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan heel wat doelstellingen vermeld rond het thema fietsen. - Stad Brugge wil fietssnelwegen realiseren zoals de F31: een veilige fietssnelweg tussen Bruggen en Zeebrugge, zowel voor recreatieve fietsers als voor fietsers in het kader van woon-werkverkeer. - De uitbreiding van de fietsinfrastructuur in bestaande innovatiezones en de te ontwikkelen bedrijvenzones en het havengebied zijn een must. - Om (nog) meer inwoners op de fiets te krijgen, stimuleert Stad Brugge het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, in de eerste plaats bij de medewerkers van Stad Brugge en bij ondernemingen op Brugs grondgebied. We richten ook de 'zeven km club' op waar iedereen die minder dan 7 km van zijn werk of school woont, wordt aangemoedigd zicht met de fiets te verplaatsen. - Meer fietsstraten, ook in de deelgemeenten - Stad Brugge zal deelsystemen stimuleren in Brugge zoals Blue-bike en e-steps - Voor fietsers komt er in plaats van de Steenbruggebrug een beweegbare, vlakke brug. - Stad Brugge zet in op zo kort mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken voor zwakke weggebruikers, ook wel trage wegen genoemd. - over het hele grondgebied realiseert de stad een slimme verkeerslichtenregeling. - Ook scholen zullen aan de hand van subsidies gestimuleerd worden om leerlingen aan te zetten om te fietsen. Scholen kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor de aankoop van fietsen voor gebruik in het kleuter- en lager onderwijs en voor de bouw van overdekte fietsstallingen op het schooldomein.

Jouw reactie