Ideeën en acties tegen eenzaamheid

Zorgen, Zorgen - Eenzaamheid
In uitwerking

Tijdens de startconferentie 'vierkant tegen eenzaamheid' in oktober 2017 kwamen heel wat ideeën om eenzaamheid aan te pakken aan bod. Het sfeerverslag van dat moment kan je via deze link nalezen.

We sommen de ideeën die toen geformuleerd werden hierbij op:

 • Babbelbank: multifunctionele, telefoonvrije ontmoetingsbanken maken en verspreiden over Brugge. Dit kan een mobiele of vaste bank zijn door stad aangeleverd. De buurt staat in voor de opvolging en versiering.
  Intussen werden er 25 buurtbabbelbanken gemaakt en geplaatst in het Brugse. Alle info via deze link
 • Ervaringsdeskundigen inzetten om eenzaamheid te detecteren en te signaleren. Het is ook een belangrijke taak voor de buurtwerkers om mee het taboe te doorbreken: je bent niet alleen
 • Bel 200: vierkant tegen eenzaamheid:het lanceren van een meldpunt waar eenzaamheid, verwaarlozing en sociaal isolement gemeld kan worden in BruggeHet meldpunt werd intussen geïnstalleerd en is bereikbaar op het nummer 050 44 80 00 of via www.brugge.be/meldpunt
 • Buren kennen buren: het opmaken van een meldingstool van alles wat in een straat / buurt bestaat
 • Ken en ben je buur: huisbezoeken aan buren, ontmoetingen in de straat stimuleren, een bib die aan huis komt, het oprichten van een gezamenlijk platform tegen eenzaamheid
 • Het oprichten van een aanspreekpunt per straat
 • Buurtbabbelaars: op bezoek gaan bij buren met buurt- of straatvrijwilligers; met ondersteuning van buurtopbouwwerker; één coördinator per buurt
 • Een sociale kaart maken met een overzicht van alle initiatieven die er zijn 
 • Buurtregisseurs aanstellen 
 • Vrijwilligerswerk 3.0: het ontsluiten van potentieel van individuele burgers als vrijwilligers. Vraag en aanbod aan elkaar koppelen, talenten en diensten uitwisselen tussen burgers (los van organisaties)
 • Een buurtnetwerk oprichten: wat zijn de zorgvragen en wat kunnen we bieden per buurt? Belangrijk hierbij is een samenwerking tussen onder meer gemeenschapswachten, wijkinspecteur, thuiszorgdiensten, buurtwerk en vrijwilligers
 • Samen Team: een team vormen rond het thema eenzaamheid, op zoek gaan naar blinde vlekken in buurten en die buurten actief ondersteunen
 • Per deelgemeente een moment organiseren om alle ideeën tegen eenzaamheid meer op buurt-/straatniveau te brengen

  Op basis van die ideeën tijdens de startconferentie waar zo'n 140 personen mee over nadachten, werden de voorstellen zoveel als mogelijk verwerkt in een actieplan met 16 punten dat interactief en cocreatief tot stand kwam.
   

 • ACTIE 1: een beter beeld krijgen van de buurten en bewoners die kwetsbaar zijn
 • ACTIE 2: aftoetsen van het actieplan bij relevante ervaringsdeskundigen
 • ACTIE 3: denkoefening ‘wat is eenzaamheid?’ in samenwerking met ervaringsdeskundigen
 • ACTIE 4: één centraal meldpunt om eenzaamheid en isolement te melden
 • ACTIE 5: de telefoonketting stimuleren
 • ACTIE 6: experimenteren met nieuwe technologieën om eenzaamheid te detecteren.
 • ACTIE 7: de 85+ bevraging
 • ACTIE 8: alerte deurprofessionals die een vorming krijgen
 • ACTIE 9: Brugs charter Vierkant tegen eenzaamheid
 • ACTIE 10: betere afstemming van de professionele thuiszorg en partners in eerstelijnszorg
 • ACTIE 11: buurtzorgnetwerk in Brugge sterker maken
 • ACTIE 12 de vierkante tafels van Brugge
 • ACTIE 13 campagne ‘vierkant tegen eenzaamheid’ brengen we regelmatig onder de aandacht
 • ACTIE 14: buurtcomités blijven ondersteunen en waarderen en uitdagen om ook met burenhulp aan de slag te gaan
 • ACTIE 15: buurtbanken om het kleine ontmoeten in de buurt te versterken
 • ACTIE 16: via een nieuwe website www.brugge.be/vrijwilligerswerk stimuleren we vrijwilligerswerk in de buurt

  Hiernaast maakte stadsdichter Tania Verhelst een rouwgedicht die voorgelezen zal worden op eenzame begrafenissen.

  Meer gedetailleerde info over het actieplan vind je terug via deze link.

  Los hiervan, bezorgen ook enkele Bruggelingen goede suggesties om in te zetten op eenzaameid en werken andere stadsdiensten en organisaties aan acties. Ontdek het overzicht via onderstaande inspiratiewall.

  Er werd op 29 november 2018 een opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid georganiseerd. Het sfeerverslag met suggesties rond bestaande acties en voorstellen van nieuwe acties, kan je nalezen via deze link

  Heb je aanvullingen of andere ideeën? Laat het ons weten en stuur ons een mailtje via toekomst@brugge.be.

inspiratiewall_vierkant_tegen_eenzaamheid.pdf

Jouw reactie