Hondenzwembad

Treffen, Treffen - Parken en pleinen
Besproken

Richt een hondenzwembad / een hondenzwemvijver in Brugge in. Eventueel gekoppeld aan een droog- en loosloopweide.

© Frederiek Vande Velde

Reactie

Elke
Brugge telt geen of weinig honden(poep)plaatsen in de binnenstad. Op een wei/park kunnen honden naar hartenlust rennen en spelen zonder anderen in gevaar te brengen, een zwemvijver zal ervoor zorgen dat het ook effectief gebruikt wordt en het geen stinkende zandbak wordt waar niemand wil komen. Ook voor mensen met een kleine tuin of koer (of zelfs geen tuintje) zouden meer hondenweides ideaal zijn. Honden zouden hun behoefte op een voorziene plaats moeten doen in plaats van op straat of tegen de gevels van de huizen en handelspanden. Bovendien is het sociale aspect van een hondenwei/park een meerwaarde voor iedereen.
de toekomst van...
Het creëren van een hondenvijver is de Stad Brugge genegen, maar is niet evident. In stilstaand water kunnen algen en andere bacteriën die schadelijk zijn voor een hond, voorkomen. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit van zo'n zwemvijver in alle omstandigheden gegarandeerd blijft en dat de dieren zonder gezondheidsgevaar kunnen zwemmen. In de huidige legislatuur is het echter niet meer mogelijk om dit uit te werken. De bevoegde stadsdienst zal dit verder opvolgen
Femke den Hollander
Misschien is een zwemvijver niet snel te realiseren, maar ik zou toch pleiten om het aantal hondenweides uit te breiden de komende jaren. Het is niet alleen van nut voor de goede conditie van de honden, maar vooral ook voor het welzijn van (alleenstaande) mensen mét een hond: een reden om naar buiten te komen, praten met andere baasjes, sociaal contact, beweging naar en op de wei. De loopweide kan als hefboom dienen voor een heleboel gezonde en sociale activiteiten voor mensen in hun eigen buurt. Tot en met bijvoorbeeld een hondenpicknick/buurtfeestje. Als er ook nog eens picknickbanken in de loopweide komen... Ik zeg maar wat. :-) (Hashtag Vierkant Tegen Eenzaamheid.)
de toekomst van...
Tijdens deze legislatuur zoekt het stadsbestuur naar nieuwe locaties om hondenloopweides. We nemen het idee voor een hondenzwemvijver alvast verder mee.

Jouw reactie