Herwaardering religieus erfgoed

Koen Dekorte
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking
Herwaardering van religieus erfgoed tot zones van zin  

Levensbeschouwing is wezenlijk in het leven. Een stad als Brugge, met een groot religieus erfgoed, kan hier model staan. Hoe kan het religieus patrimonium geherwaardeerd worden tot een plaats waar veel mensen zich thuis voelen om de vraag naar de zin van het leven te stellen: huizen voor studie, bezinning en debat, voor bemoediging, herkenning en poëzie, voor rituelen en ontmoeting. Plaatsen waar die behoefte van onze geest niet wordt weggelachen, en niet bedolven onder welke ideologie dan ook. In een concreet project onderzoeken we met de buurtbewoners hoe een bepaalde site voor hen maatschappelijk relevant wordt. De buurt geeft zelf aan waar hun levensbeschouwelijke noden zich situeren. Op die manier verbinden we oude gebouwen met nieuwe vragen. De site blijft een plaats waar al eeuwen de levensbeschouwelijke vragen worden gesteld. Alleen worden die voor een brede groep geüpdate naar vandaag. Zo versterken we het stadsweefsel en verbinden we mensen met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat dit project kan dienen als inspiratiebron voor het aanzetten op andere plaatsen.
 

YOT vzw
 

Reactie

Patrick Delanoeye
Vind ik een uitstekend idee!
sophie watelle
ont-moeting daar wil ik graag aan meewerken!
de toekomst van...
De stad Brugge werkt aan een plan om de toekomstige functies van waardevolle, grote gebouwen in het centrum vast te leggen. De administratie werkt aan een lijst van grote, waardevolle gebouwen die vroeg of laat leeg zullen komen te staan. In een tweede fase zal een studie moeten uitmaken welke functies, zoals handel, horeca, kantoor of wonen, wenselijk zijn. In een derde fase zullen die mogelijkheden ook per gebouw in een stedenbouwkundige verordening worden vastgelegd. Met het plan wil de stad vooral duidelijkheid creëren voor huidige en toekomstige eigenaars.

Jouw reactie